חיתום

כאשר הבעלים של חברה פרטית מחליטים שברצותם לגייס כסף מהציבור באמצעות מכירת ניירות ערך עליהם לעבור תהליך שבסופו יהפכו לחברה ציבורית הנסחרת בבורסה. שמו של התהליך הארוך והמורכב הזה הוא חיתום. הגוף שמנהל את התהליך ומלווה את בעלי ומנהלי החברה. נקרא חתם. בבעלות רוב הבנקים וחברות ההשקעות הגדולות ישנן חברות שעיסוקם בחיתום. בראש וראשונה הן נושאות באחריות להצלחת ההנפקה. שעיקרה הפצה ומכירה של ניירות הערך של החברה המונפקת.

תהליך החיתום

לפני הכניסה לתהליך החיתום נבחנים שני נושאים עיקריים:

1.      האם נכון וניתן לבצע את ההנפקה בנקודת הזמן הנבחרת. ישנה תלות במצב הכלכלי ומצב הבורסה. בתקופות של משבר כלכלי בדרך כלל לא ניתן לבצע הנפקות לחברת חדשות.

2.      תנאי סף בהם חייבת לעמוד החברה שעומדת להיות מונפקת. התנאים קשורים לכמות הון מינמלי ומחזור כספי אותם חייבים להציג בעלי החברה.

 

כאשר שני תנאי הסף מתקיימים ובליווי החתם הנבחר מתחילים בעלי ומנהלי החברה בתהליך החיתום. בשלב ראשון מכינים תשקיף. בעיקרו מסמך זה אמור לספק מידע נרחב על החברה וזאת כדי שמשקיעים פוטנציאלים יוכלו לקבל החלטה לגבי רכישת המניות המוצעות מתוך ידע מעמיק על החברה ומצבה האמיתי ערב ההנפקה.במסמך התשקיף ניתן למצוא בין היתר את הנתונים הבאים
:

 

1.      תחומי העיסוק של החברה

2.      מבנה הפעילות של החברה

3.      תאור השוק בו פועלת החברה

4.      תוכניות שיווק

5.      מבנה החברה

6.      שמות נושאי משרה בכירים

7.      שמות חברי הדריקטוריון

8.      מבנה בעלות נוכחי

9.      צבר הזמנות עתידי

10. המבנה הפיננסי של הלוואות קיימות והמלווים העיקריים

11. דוחות רווח והפסד רבעונים ושנתיים

12. דוחות תזרימי מזומנים

13. כמות ניירות הערך למכירה

14.  מחיר מכירה מוצע למניה ותנאי התשלום

15. סוג המניות שמוצעות למכירה

 

התשקיף הוא פרי עבודה משותפת של מספר גורמים המנוהלים ע"י החתם: מנהלי החברה, משרד רואי החשבון ומשרד העו"ד של החברה. בנוסף נשכרים שרותיו של עו"ד שהתמחותו הכנת תשקיפי הנפקה לחברות ציבוריות. גורם זה הוא שאחראי על עריכת מסמך התשקיף והגשתו לאישור ע"י הרשות לניירות ערך. ללא אישור גוף רגולטורי ממשלתי זה. לא יוכל להסתיים בהצלחה תהליך החיתום. יש לציין שתהליך אישור התשקיף רחוק מלהיות אוטומטי ופשוט, בדרך כלל הוא כרוך בהגשה שלפחות שתי טיוטות עד לאישור הסופי של התשקיף.

 

אחרי שהוגשה לרשות לניירות ערך טיוטת תשקיף ראשונה והחתם גילה שיש סיכוי סביר להצלחת ההנפקה לפחות בההבטים הרגולטורים, הוא ניגש לשלב הבא – הרוד שואו. בסדרה ארוכה של פגישות הנערכות בפרק זמן קצר נחשפת החברה למשקיעים פוטנציאלים הכוללים. חברות השקעה, ביטוח, ובנקים. כל אלו מוגדרים תחת השם משקיעים מוסדיים. בנוסף נערכות מצגות למשקיעים פרטיים גדולים. את מהלך הרוד שואו מוביל החתם והוא מתבצע במשותף עם מספר קטן של מנהלים בכירים מהחברה שעומדת להיות מונפקת. בדרך כלל מובילים את המצגות. הבעלים, המנכ"ל ולעיתים סמנכ"לי הכספים והשיווק. רוד שואו נחשב להצלחה אם המשקיעים גילו עניין ברכישת ניירות ערך של החברה.

 

סופו של תהליך החיתום באישור סופי של התשקיף ע"י הרשות לניירות ערך והפצת ניירות הערך למכירה. ככל שהביקוש גדל ביחס לכמות ניירות הערך המוצעים למכירה. כך נחשבת ההנפקה למוצלחת. המצב האופטימלי הוא של חיתום יתר.

לקבלת הצעות להשקעה מתאימה

עליך למלא את פרטיך לקבלת הצעה ממספר בתי השקעות שונים

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y