משכנתא בריבית קבועה

מאחר והבנקים השונים מציעים הלוואות שונות במסלולים רבים ומגוונים, רצוי להכיר את ההצעות השונות ואת הסעיפים השונים שהן כוללות בחובן, על מנת להתאים את המסלול הייחודי עבור הלקוח. בין המשכנתאות השונות, דוגמת משכנתא בריבית קבועה  או משתנה, צמודת מדד או צמודת פריים, ישנם תנאים שונים העלולים לקבוע את השנים הבאות בחייו של הלווה לחיים ברווחה כלכלית או חיים תחת דחק וחישוב מתמיד של הוצאות.

תנאי משכנתא בריבית קבועה

אחד מסוגי המשכנתאות ההולם את המבקשים ודאות כמעט מוחלטת בנטילת הלוואה, הינו משכנתא בריבית קבועה בה גודל הקרן והריבית עליה אינן משתנות לכל אורך תקופת החזרי ההלוואה. כאשר הקרן אינה צמודה למדד כלשהו או שער חליפין, והריבית הינה קבועה מיום החתימה על לקיחת ההלוואה ועד תום התקופה, יכול הלווה לתכנן את השנים הבאות בביטחון, ללא חשש משינויים שונים בגובה מדד המחירים לצרכן, שער הדולר ושינויים רבים אחר במשק המשפיעים על גבוהה של הריבית.

כאשר ההלוואה אינה צמודה למדד כלשהו, ריבית המשק והעולם אינן משפיעות על ריבית משכנתא קבועה. ההחזר החודשי הינו קבוע ומאחר ויתרת הקרן יורדת עם כל החזר לבנק, החוב לבנק יורד כך שבכל חודש ההחזרים החודשיים פוחתים. חשוב לשים לב כי אף על פי שההחזר קבוע, החלוקה בין חלקו של ההחזר המבוסס על הריבית וחלקו של ההחזר המבוסס על הקרן – משתנים ביחסים ביניהם, כאשר מרכיב הריבית יורד מדי חודש בעוד מרכיב הקרן עולה.

יתרונות משכנתא בריבית קבועה 

היתרונות המצויים במסגרת משכנתא בריבית קבועה יוצרים מצב של יציבות טוטאלית, כאשר מדי חודש בחודשו מועד הפירעון קבוע וידוע ללווה, וכמו כן גובה ההחזר. מסלול זה מתאים למעשה למי שאינו מתכנן פירעון מוקדם של ההלוואה, אף לא בחלקה. מאידך, החסרונות המצויים במסגרת משכנתא זו הינה כלילת מדד המחירים לצרכן בתמחור גובה הריבית הקבועה. 

למעשה, הריבית הניתנת במסגרת משכנתא בריבית קבועה היא היקרה ביותר מכל מסלולי המשכנתאות הקיימים במשק, כאשר עבור השקט והביטחון שמקבל הלווה מעצם השליטה בהחזרים החודשיים, הוא משלם מחיר כספי גבוה מאוד. כמו כן, משכנתא בריבית קבועה יוצרת מצב בו ההלוואה מופחתת בקצב איטי מאד ועל כן סך כל תשלומי הריבית מגיעים לסכומים גבוהים מאד.

חסרונות משכנתא בריבית קבועה 

במידה והלווה מעוניין להשיב חלק מההלוואה כעבור מספר שנים, למעשה ימצא כי גובה ההלוואה לא ירד באופן משמעותי ביחס להחזרים החודשיים שנצברו עד כה. בהתאם לזאת, לדוגמא, משכנתא הניתנת לתקופה של 20 שנה, תכלול תשלומים חודשיים ש- 60% מהם מיועדים לתשלום הריבית, בעוד 40% בלבד מיועדים עבור החזר הקרן עצמה. 

במסגרת משכנתא בריבית קבועה מוטל על הלווה קנס יציאה בפירעון מוקדם גבוה יחסית ולכן רצוי לבצע מחזור משכנתא ופירעון מוקדם כאשר הריבית הכללית במשק נמצאת במגמת ירידה, זאת, על אף הקנס הגלום בפירעון המוקדם, שכן התשלום על הקנס אינו גבוה מתשלום סה"כ הריביות המשולמות בעבור הקרן.

מומלץ ורצוי לבצע חישוב של גובה ההחזר החודשי באמצעות מחשבון משכנתא, כלי פשוט המאפשר חישוב של הנתונים השונים דוגמת גובה הריבית, השפעת המדד על גובה הריבית, שקלול של הכנסה בעתיד והשפעתה על גובה ההחזר וכיו"ב.

לקבלת הצעת משכנתא מתאימה
אנחנו נדאג שפרטייך יעברו בצורה חסויה אל נציג מקצועי, אשר ייתן לך שיחת ייעוץ ויענה על שאלותייך בחינם!
*שם מלא
*טלפון
*דוא"ל
*איזור מגורים
*הסכום המבוקש