פנסיה

פנסיה ונושאי תכנון לקראת הפנסיה, חסכון פנסיוני ונושא פרישה מעבודה הפכו בשנים האחרונות למילות מפתח המהוות אבני דרך בקביעת מדיניות ממשלתית מחייבת בנושאי חסכון מחד והטבות מס למכשירי חסכון שונים מאידך.

פנסיה – מהי?

פנסיה היא סכום כסף אשר מועבר לאדם בצורת קצבה חודשית לאחר פרישה מוחלטת או זמנית מעבודתו. תפקיד הפנסיה הוא לוודא  כי גם כאשר האדם אינו מרוויח שכר חודשי, יהיה בידו לקיים את עצמו.  רצוי לדאוג לקצבה חודשית כזו אשר תאפשר לעובד לשמור על רמת חיים דומה לזו אשר הורגל אליה עד לפני צאתו לפנסיה.

נוסף על הפנסיה הניתנת כקצבה חודשית ניתן לקבל מענק חד פעמי בגיל הפרישה, במידה כי חיסכון פנסיוני מכיל סכום כסף גבוה מספיק אשר מכסת קצבת מינימום בגובה של 3850 ש"ח לחודש על פי תחשיב תוחלת החיים הממוצעת (כ – 800,000 ש"ח).

מגוון מכשירי הפנסיה הקיימים כיום בשוק הוא רב, והבלבול ביניהם מרובה. המכשירים עצמם מורכבים כיוון והם תלויים בגורמים רבים כגון תקנונים שונים בין חברות שונות, תקנות והרחבות בחוק, קיומם של מנגנוני פנסיה ותיקים לצידם של חדשים, וסייגים רבים הקיימים בחוק לגבי עובדים בגילאים שונים ובתחומי עבודה שונים.

פנסיה – מסלולי השקעה עיקריים

קיימים מספר מסלולי השקעה לצורך חסכון לגיל פרישה:

  • קרנות הפנסיהקרנות פנסיה הן אפיק השקעה בו העובד והמעביד מפרישים כספים לקרן הפנסיה. קרנות פנסיה הינן מסלול קצבתי המבטיח הכנסה חודשית למשך כל ימי חיי העובד מגיל יציאתו לגימלאות. קרנות הפנסיה החדשות מציעות אף כיסוי ביטוחי למקרה מוות או אבדן כושר עבודה ומאופיינות בעקרון הערבות ההדדית.
  • קופות הגמלקופות גמל הן אפיק השקעה בו הכספים אותם חסך העובד נפדים כתשלום חד פעמי בעת הפרישה לפנסיה. כספים אלו מועברים לקרן משלמת לקצבה ממנה מקבל העובד קצבה חודשית לשימושו עד לגובה החסכון. אמנם מדובר באפיק השקעה הוני אולם בפועל קבלת הכספים היא בצורת קיצבה. סכומי כסף אשר נותרו בקופת הגמל לאחר מותו של העמית, מועברים למוטבים. ניתן להוסיף רכיבי ביטוח חיים וביטוח אבדן כושר עבודה לקופות הגמל.
  • ביטוח מנהלים \ ביטוח עצמאיים עם רכיבי חיסכון פנסיוני ביטוח מנהלים הוא אפיק חיסכון פנסיוני הכולל כיסוי ביטוחי למקרי מוות ואבדן כושר עבודה ומיועד לעובדים שכירים. עצמאיים המעוניינים במסלול דומה יכולים לפתוח ביטוח עצמאי עם רכיב חיסכון לפנסיה. ביטוחי המנהלים נגישים באמצעות חברות הביטוח. ביטוח הוני כולל השקעה בשני מסלולים הוני וקיצבתי.
  • קרנות השתלמות קרנות השתלמות הינן אפיק השקעה הוני ללא רכיבי ביטוח, אשר ניתן לקבל עבורו הטבות מס ולעשות בו שימוש כחיסכון פנסיוני, למרות ייעודו המקורי השונה.

פנסיה – עצמאים ושכירים

כל מעסיק חייב לבטח את עובדיו בביטוח פנסיה על פי חוק פנסיה חובה לכל עובד. חוק זה מכתיב את עצם קיום החסכון, ואת גובה ההפרשות אותן על העובד והמעסיק להפריש כהפקדה לחיסכון הפנסיוני. החוק קובע בנוסף, תקרת הפרשות, אשר מעליה לא ניתנות הטבות מס לעובדים ולמעבידים.

עצמאים, לעומת זאת, חייבים בחיסכון פנסיוני החל מהשנה הקרובה, שנת 2011. גם העצמאים זוכים בהטבות מס על הפקדותיהם לצורך חסכון פנסיוני.

סוגי הפנסיה

מלבד פנסיה הניתנת לאחר גיל הפרישה, קיימות קצבאות נוספות:

  • גיל פנסיית זיקנה – בארץ מוגדר גיל הפרישה מהעבודה (גיל הזיקנה) כ-64 לנשים ו-67 לגברים.
  • פנסיית נכות – פנסייה המשולמת עקב אבדן כושר העבודה.
  • פנסיית שארים – פנסיה המשולמת לשאיריו של המבוטח לאחר מותו. שאירים מוגדרים על פי חוק כבן\בת זוג העמית, וילדיו עד להגיעם לגיל 21.
דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y