פנסיה חובה

תוחלת החיים בעולם המערבי קפצה בדור האחרון במספר שנים, והצרכים הגדלים של הגיל השלישי הגדילו דרמתית את המודעות לכל תחום הפנסיה ובפרט לכשלים הקיימים בו. הראשון שמבין הכשלים הקיימים מאז קום המדינה קשור בעובדה שיותר ממליון אזרחים עובדים לא היו זכאים לפנסית חובה בסיסית.

עיקר העובדים שלא נהנו מהסדרי הפנסיה הקיימים שייכים למגזרים הכי חלשים כגון עובדים במגזר הפרטי שלא מאוגדים בארגוני עובדים חזקים, עצמאיים קטנים, עובדי קבלן ועובדים זמניים. בשנת 2008 אחרי תהליך חקיקה ארוך ומפותל נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה. עיקרו של החוק הפיכת עניין הפנסיה מהטבה סוציאלית שהיתה תלויה במקרים רבים ברצונו הטוב של המעביד אבל גם במודעות מצד העובד, לחובה שהיא חלק מההפרשות החודשיות המועברות דרך המשכורת בדומה להפרשות לביטוח לאומי וקופות החולים. יש לציין שהסדר פנסיה חובה החדש חל אך ורק על אותם עובדים שלא היו זכאים לפנסיה, עד החלת החוק. עבור אלו ברי המזל שהופרשה עבורם פנסיה, כגון אנשי מערכת הבטחון, החוק לא שינה דבר.

 

בחוק עצמו ישנם מספר תנאים המגדירים זכויות הניתנות לעובד כחלק מפנסיה חובה: גיל מינמלי להתחלת ההפרשות הוא 21 לגבר ו20 לאישה. בעצם מרגע שחייל או חיילת משתחררים משירות סדיר הם זכאים להפרשת פנסיה חובה. הגיל המכסימלי  להפרשות הוא 60 ומעלה וכפוף לפרמטרים נוספים נילווים. בנוסף נדרש וותק של 6 חודשי עבודה לפני התחלת ההפרשות לקרן הפנסיה. עובד שעבר מקום עבודה שומר על זכויות הפנסיה שלו. ויתחיל לקבל את פנסית החובה כבר מיום העבודה הראשון במקום החדש. אם כי ההפרשה תבוצע רטרואקטיבית שלושה חודשים אחרי תחילת העבודה.

 

חוק פנסיה חובה מגדיר רק חלקים מסוימים מתוך שכר הברוטו של העובד שעליהם חלה חובת המעביד להפריש לקופת קרן פנסיה חובה. לנושא חשיבות רבה וחייבים לחדד ולהדגיש את המשמעויות הכרוכות בו. לדוגמא ייתכן מצב שבו עובד שנהנה לאורך שנים משכר ברוטו של 10,000 ₪ אבל רק חלקים ממנו הוכרו לפנסיה. יקבל עם יציאתו לגמלאות סכום הנמוך מעובד שקיבל לאורך שנים שכר של 7,000 ₪ ברוטו אבל כל משכורתו הוכרה. פנסית חובה מוכלת אך ורק על שכר הבסיס של העובד וכל התוספות הנילוות לא מוכרות. דוגמא בולטת לרכיב שלא מוכל בפנסית חובה הוא הבונוס שלו זכאי עובד לא משנה אם הוא חודשי, רבעוני או שנתי. נקודה חשובה אותה ראוי לדעת היא העובדה שפנסית חובה מוגבלת לגובה לשכר הממוצע במשק, ומעבר לסכום זכאי המעביד לא להפריש סכום נוסף.

 

בחוק פנסית חובה ניתנה לעובד לבחור בין שני מסלולי חסכון עיקריים: קרן פנסיה וקופת גמל. לגבי סוג הבחירה והקרן הספציפית שעליה הוא מבקש שיעביר את ההפרשות עליו לדווח למעביד עד 60 יום מתחילת העבודה. את ההודעה הוא חייב להעביר בכתב וחתומה על ידו. במידה ולא יעשה זאת יעביר המעסיק את הפרשות פנסית חובה לקרן פנסיה הנקראת "קרן מקיפה חדשה". ביום שהעובד יחליט על קרן אחרת הוא ראשי לבקש מהמעסיק להעביר את הסכום הנצבר בלבד שהכיסוי הניתן בקרן אותו בחר כולל כיסוי ביטוחי למקרים של מוות ונכות.

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y