פרישה

כאשר מדובר על פרישה מרבית האנשים חושבים על פרישה לגמלאות עקב גילו של הפורש מהעבודה, אולם פרישה היא מצב בו העובד מפסיק את עבודתו במקום העבודה הנוכחי מסיבות כלשהן, אשר גיל מהווה רק סיבה יחידה מקרב שלל הסיבות האפשריות. בין הסיבות לפרישה ניתן למצוא פרישה בתנאים הבאים (ואחרים) –

  • פרישה עקב גיל – על פי החוק,  קיים גיל אשר הוא בבחינת גיל ברירת מחדל מקסימאלי לעבודה כשכיר ואשר לאחריו מצופה מהעבוד לצאת לפרישה. לעתים משתנה גיל זה עקב הסכמי עבודה ספציפיים בתחומים מסוימים, או בחברות מסוימות. גיל הפרישה הקובע הוא זה המצוין בהסכמי העבודה, גם אם מדובר בגיל גבוה או נמוך מגיל ברירת המחדל הקבועה בחוק.
  • פרישה עקב פיטורין – כאשר העובד נקלע למצב פרישה מהעבודה עקב פיטורין, זכאי העובד לקבלת פיצויי פיטורין מהמעביד על פי חוק.
  • פרישה עקב שינוי מקום עבודה או התפטרות – פיצוי פיטורין ומענקי פרישה אינם בגדר הטבה לה העובד זכאי במידה ותהליך הפרישה מהעבודה התבצעה מיוזמתו של העובד עצמו, במרבית המקרים. מעסיקים רבים מעניקים פיצויי פיטורין גם במקרים אלו. בנוסף לפיצויי הפיטורין ישנם מעסיקים המעניקים מענקי פרישה הגבוהים מסכום פיצויי הפיטורין להם זכאי העובד על פי חוק.
  • פרישה עקב מוות
  • פרישה עקב נכות או אבדן כושר עבודה

גיל הפרישה

גיל ברירת המחדל לפרישה אשר קבוע בחוק הינו 67 עבור גברים ו-64 עבור נשים. פרישה עקב יל משמעה סיום יחסי עובד מעביד בין העובד השכיר למעסיקו תוך קבלת מלוא ההטבות הניתנות בחוק. מעביד זכאי לפטר עובד אשר הגיע לגיל הפרישה, על פי חוק. ניתן פטור מדמי ביטוח לאומי על תשלומי פנסיה המשולמים למי אשר הגיע לגיל הפרישה. בנוסף, בגיל זה אף 35% מתשלומי הפנסיה מזכים בפטור ממס הכנסה.

המצב עבור עובדים עצמאיים הינו שונה. עובדים עצמאיים זכאים לפרוש מעבודתם בהגיעם לגיל הפרישה אך אינם מחוייבים לעשות כן.

גיל הפרישה מצה"ל וכוחות הבטחון נקבע עד לשנת 2009 להיות 45-40 ללוחמים ואנשי עורף. כיום הנטייה היא להעלות, במהלך עשר השנים הקרובות, את גיל הפרישה מצה"ל ל-52 ללוחמים ו-57 ללא לוחמים. פורשי צה"ל זכאים בקבלת פנסיה גם אם החלו לעבוד בעבודה נוספת בשוק האזרחי.

פרישה מוקדמת

גיל הפרישה המוקדמת על פי חוק מוגדר להיות גיל 60 עבור נשים וגברים כאחד. נשים וגברים זכאים לפרוש מעבודתם כשכירים בהגיעם לגיל 60. בפרישה מוקדמת. כאשר מדובר בפרישה מוקדמת, מקבל היוצא לפנסיה חלק מן ההטבות להן זכאים הפורשים בגיל הפרישה אך לא את כולן.

פרישה עקב פיטורין

כאשר מעסיק מיוזמתו מסיים את יחסי העובד-מעביד עם אחד העובדים מדובר בפרישה עקב פיטורין. על המעסיק לשלם לעובד מענק פרישה על פי חוק הידוע גם בשמו פיצויי פיטורין. מענק זה כולל תשלום בגובה משכורת אחת לכל שנת עבודה של העובד במקום עבודתו הנוכחי, על בסיס חישוב המשכורת האחרונה. נוסף לפיצויי הפרישה זכאי העובד לפידיון ימי מחלה אשר לא נוצלו, מענק אי הודעה מוקדמת, פידיון ימי חופשה שלא נוצלו, מענקי הסתגלות ומענקים נוספים שונים על פי הסכמי השכר אשר יש לעובד עם המעסיק.

תקרת השכר המוגדרת בחוק אשר פטורה ממס בתשלום מענק פרישה עקב פיטורין עמדה לאחרונה על 11,390 ש"ח לחודש לכל שנת עבודה. כאשר מענק הפרישה עולה על סכום זה, חוקי המס יחולו על יתרת מענק הפרישה. חלק יחסי זה ממענק הפרישה נקרא מענק פרישה חייב, להבדילו ממענק פרישה פטור – הפטור ממס.

רצוי לקבל ייעוץ מס על מנת להבין את השלכות ההחלטות השונות אותן ניתן לקבל ביחס לשימוש במענקי פרישה. ייעוץ המס מתייחס הן להטבות המס הניתנות, לפריסת תשלום המענק או הפקדתם לקצבה בהגיע גיל הפרישה.

פרישה עקב מוות או נכות

במקרה של פרישה עקב מוות תשולם פנסיית שאירים לבן או בת הזוג למשך שארית חייו או חייה, וכן לילדיו עד להגיעם לגיל 21.

במקרה של פרישה עקב אובדן כושר עבודה תשולם לעובד קצבה למשך התקופה בה נמנע ממנו לעבוד, או עד גיל הפרישה הקבוע בחוק. גובה הקצבה אשר תשולם תלוי בגיל המבוטח ביום הצטרפותו לביטוח. ככל אשר גיל ההצטרפות צעיר, יותר כך תגדל הקצבה אותה יקבל המבוטח. גובה הקצבה יכול להגיע עד ל-75% מגובה השכר.

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y