פנסיה תקציבית

פנסיה תקציבית פועלת בשיטת קרן מוגדרת זכויות (B. D) ללא צבירת כספים. מטרת הפנסיה התקציבית היא להבטיח זכויות לעמיתים בגיל הפרישה באמצעות תשלום פנסיית זיקנה או תשלום קצבה חודשית במקרה נכות או אובדן כושר עבודה (פנסיית נכות) ופנסיית שאירים במקרה מוות מוקדם. פנסיה תקציבית מיועדת לעובדים בשירות המדינה, רשויות מקומיות ועובדי מערכת הביטחון והצבא. החל משנת 2001 נסגרה האפשרות להצטרף לפנסיה תקציבית וכיום עובדים מצטרפים להסדרים פנסיוניים כמו שאר העובדים במשק.

הפרשות לפנסיה

עד שנת 2004 לא השתתפו העובדים בהפרשות לקרן הפנסיה. משמעותה של פנסיה תקציבית היא כי העובד אינו משתתף במימון הזכויות הפנסיוניות שלו ולכן לא נוכו עד שנת 2004 תשלומים ממשכורתו. משנת 2004 נקבע כי העובד ישתתף במימון זכויותיו ולכן החלו לנכות ממשכורתו 1% כאשר בשנת 2005 הועלה הסכום ל- 2% ממשכורתו הקובעת של העובד. המשכורת הקובעת היא המשכורת האחרונה אשר כוללת דרגת פרישה. משכורת קובעת אינה כוללת שעות נוספות, פרמיות ומשמרות ואינה כוללת הוצאות החזר כגון: הוצאות רכב, החזר הוצאות טלפון והחזר הוצאות ביגוד. העובדים משתתפים ב-  2% ממשכורתם הקובעת בכל שנתחברות ללא הבדל מהו המין או הגיל של העמית. 

פנסיית זיקנה

עמיתי קופת פנסיה תקציבית זכאים לקבל פנסיה כאשר הם צברו לפחות 10 שנות ותק והגיעו לגיל הפרישה ע"פ חוק, צברו 10 שנות חברות והגיעו לגיל 60 ויוצאים לפנסיה מוקדמת, במקרה של פיטורים ובמידה ולעמית 10 שנות ותק וגילו עומד על 40-42. כמו כן יוכלו גם עמיתים שפרשו לאחר 25 שנות ותק וטרם הגיעו לגיל 60 אך נקבע כי אין לעמית אפשרות לחיות בכבוד ללא הכנסה. בנוסף זכאי העמית לקבל פעם בשנה קצבת הבראה וקצבת ביגוד וחלק מהעמיתים זכאים לקבל קצבת יובל. חישוב קצבת הזיקנה מתבצע לפי מכפלה של 2% (מהמשכורת הקובעת) ו- 0.1667% מהמשכורת הקובעת לכל חודש עבודה בשנות ותק העבודה כפול חלקיות המשרה הממוצעת של העובד.

פנסיית נכות

פנסיה תקציבית מבטיחה את הזכאות לעמית המאבד את יכולתו להמשיך ולעבוד בגלל תאונה או מחלה. תקנון הפנסיה קובע כי יש תקופת אכשרה של חמש שנים, וחישוב פנסיית הנכות מתבצע לפי 2% לכל שנת עבודה או 20% + 3 פרומיל משיעור הנכות. עובד שפוטר בגין מצבו הבריאותי ויש לו ותק של חמש שנות עבודה ודרגת נכות מעל 25% זכאי לקבל קצבה מידית וכך גם עובד שפוטר בגלל מצב בריאותי לקוי לאחר 10 שנות ותק.

 פנסיית שאירים

על מנת לקבל זכאות לפנסיית שאירים יש תקופת אכשרה של שלוש שנים או 10 שנוים של מחלה קיימת. בן/ בת הזוג זכאים לקצבת שאירים בגובה 40% כל עוד לא נישאו מחדש ולכל יתום עד גיל 20 או 21 במידה ומדובר בחייל בשירות סדיר זכאים ל- 15%. סך הקצבה לשאירים אינה יכולה לעלות על 70% ממשכורתו הקובעת של העובד והשאירים יכולים לדרוש לקבל פיצויי פיטורין במקום קצבה אך רק לאחר אישור הממונה במידה והשתכנע כי מדובר בטובת שאיריו של העובד.      

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y