עתידית קופת פנסיה בע"מ

הרפורמה הראשונה שערכה ממשלת ישראל בשנת 1994, הובילה לסגירתן של קרנות הפנסיה הוותיקות בפני מצטרפים חדשים, שלא יכלו ליהנות יותר מתנאי הפנסיה שהן הציעו לעמיתיהן, עד לאותו שלב. בעקבות הרפורמה חולקו הקרנות הוותיקות לקרנות גירעוניות, בהן עלה היקף התחייבויותיהן כלי מבוטחיהן, על היקף נכסיהן, ולקרנות פנסיה מאוזנות אקטוארית, אשר שמרו על איזון בין התחייבויותיהן לנכסיהן.

עתידית קופת פנסיה בע"מ הינה אחת מקרנות הפנסיה הבודדות שהצליחו לשמור על איזון אקטוארי. לכן לא הוחלו על עתידית קופת פנסיה בע"מ התקנות שחלו על קרנות הפנסיה הגירעוניות, ואשר פגעו בעמיתי אותן הקרנות באמצעות העלאת דמי הניהול, שינוי גיל פרישה, הגדלת דמי הגמולים וכדומה.

במסגרת הרפורמה השנייה שנערכה בשנה 2004, חייבה ממשלת ישראל את הבנקים למכור את קרנות הפנסיה וקופות הגמל שהיו ברשותם לגורמים אחרים, כגון: בתי השקעות וחברת ביטוח. עקב כך, החליטה קבוצת הראל, הנמצאת בשליטת משפחת המבורגר, לרכוש את עתידית קופת פנסיה בע"מ. מאז מנוהלת עתידית קופת פנסיה בע"מ ע"י חברת "לעתיד חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ" הנמצאת בשליטת קבוצת הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע"מ, המחזיקה ב-79% ממניות החברה, כאשר 21% הנותרים נמצאים בשליטת בעלי מניות אחרים. הקבוצה, שהינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה, אוחזת בנתח של 12% משוק הביטוח הפנסיוני בישראל, ונמנית על אחת החברות המובילות  את שוק הביטוח והפיננסים בארץ.

למרות היותה סגורה בפני מצטרפים חדשים ממשיכה עתידים קופת פנסיה בע"מ להיות פעילה עבור מבוטחיה הקיימים, בכל הקשור לתשלום קצבאות, גביית דמי גמולים מעמיתיה השכירים והעצמאיים, והשקעתם באופן המניב תשואות חיוביות. מאפייניה העיקריים של עתידים קופת פנסיה בע"מ נחלקים לארבעה תחומים:

  1. סוגי העמיתים - עתידים קופת פנסיה בע"מ מטפלת בשני סוגי עמיתים: הותיקים, שהצטרפו לקרן עד 31.12.94 ועמיתי תקופת הביניים, שהצטרפו לקרן בתקופה שבין ינואר-מרץ 1995, ואשר, בהתאם להחלטת בג"צ, השתנן זכויותיהם לאחר הרפורמה הראשונה בתחום הפנסיה.
  2. מסלולי הפנסיה – עתידים קופת פנסיה בע"מ מציעה לעמיתיה שני מסלולי פנסיה:
  • מסלול פנסיית יסוד – המעניק פנסיית זקנה מגיל הפרישה ופנסיה לשאירי הפנסיונר לאחר פטירתו.
  • מסלול פנסיה מקיפה – המעניק, בנוסף לפנסיית הזקנה ופנסיית שאירים במקרה מוות, גם פנסיית נכות למקרים של אובדן כושר עבודה.
  1. פנסיית זקנה – קצבה המשולמת ממועד פרישתו לגמלאות, למשך כל ימי חייו של העמית. במקרה פטירה בטרם עת של הפנסיונר, מבטיחה הקרן לשאירים או יורשים השלמה כספית בהיקף של עד 180 קצבאות. חישוב פנסיית הזקנה מתייחס לגיל 65 כמועד פרישתם של גברים,  וגיל 60 כמועד פרישתם של נשים.
  2. הריבית לחישוב פדיון ופנסיה - על פי התקנון משנת 2005 סכומי הפדיון למשיכה או לחישוב הפנסיה מחושבים לעמית ותיק בריבית נטו של 0.35% לחודש, המהווים כ-4.25% נטו לשנה, לאחר קיזוז ניכוי דמי הניהול. לעמית תקופת הביניים מחושבים הסכומים בריבית של  0.2775% לחודש שהם 3.38% נטו לשנה.

דמי ניהול - עתידים קופת פנסיה בע"מ גובה דמי הניהול בשיעור של 0.1% לחודש משערוך היתרה הכספית באותו חודש, והעמיתים זכאים להחזר חלקי של דמי הניהול על פי יתרת  חשבונם

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y