קרן פנסיה עתודות

קבוצת כלל, הקבוצה הגדולה בישראל בתחום ניהול נכסי חיסכון ארוך טווח, פועלת בארץ ובעולם ומשווקת את מוצרי הביטוח שלה למיליון לקוחות במגזרי המשק הפרטיים והעסקיים, באמצעות 2000 סוכני ביטוח הפרושים ברחבי הארץ. בשנת 2005 רכשה קבוצת כלל את מניות השליטה של קרן פנסיה עתודות שהינה קרן פנסיה הלא הסתדרותית, הגדולה בישראל. קרן פנסיה עתודות הוקמה בתחילת בשנת 1993 כקרן פרטית וכפתרון אלטרנטיבי לקרנות פנסיה ההסתדרותיות שהציגו גירעונות בהיקף של עשרות מיליארדי ₪.

קרן פנסיה עתודות נחשבת לקרן פנסיה וותיקה ומאוזנת המבוססת על שיטת איזון אקטוארי, והינה סגורה בפני מצטרפים חדשים משנת 1995. הקרן נועדה לחברי קיבוץ, עצמאים ושכירים עובדי בנקים, מוסדות ציבוריים, מפעלים פרטיים, עיריות, חברות היי טק ואנשים פרטיים. בנוסף להפקדות החיסכון שמפריש עבורם המעסיק, מאפשרת קרן פנסיה עתודות לשכירים לחסוך גם באופן עצמאי, עבור חלק השכר שאינו מבוטח, או לשם הגדלת קצבת הפנסיה שלהם.

קרן פנסיה עתודות מנוהלת על ידי חברת "כלל פנסיה וגמל", גוף השירותים המתקדם בתחום הביטוח הפנסיוני, כאשר 50% ממניותיה נמצאות בבעלות כלל ביטוח ו- 50% בבעלות ביטוח חקלאי. כקרן פנסיה אמינה, בחרה הקרן לעבוד בשיטת האיזון האקטוארי, המאפשרת לה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי העמיתים והגמלאים, ולהגן על כספי החיסכון שלהם. שיטת האיזון האקטוארי כפופה לתקנים של הממונה על הביטוח באוצר, ולתקנות מס הכנסה להוראות ניהול קופות גמל לקצבה.

קרן פנסיה עתודות מבטיחה, ל- 25,000 עמיתיה ו- 3000 גמלאיה, הכנסה חודשית לכל חייהם בגיל פרישה, ובמקרים של נכות או פטירה, ומאפשרת להם ליהנות משקט ובטחון בעת פרישתם לגמלאות. בהיותה קרן פנסיה וותיקה מציעה קרן פנסיה עתודות יתרונות רבים למבוטחיה, כגון:

  • קרן פנסיה הדדית – מציעה למבוטח סיכון הדדי, במהלך חברותו בקרן, למקרים של פרישה לפנסיה, אובדן כושר עבודה או פטירה. כך, משתתפים כל חברי הקרן בסיכון למקרה נכות או פטירה כמו גם בסיכון תחולת החיים לאחר גיל פרישה. התנהלות זו מאפשרת לקרן להעניק לעמיתיה כיסוי ביטוחי במקרים אלו, בהתאם לרמת הסיכון בפועל, וללא תוספות  מרווחים או גורם מתווך או מבטח כל שהוא.
  • וותק – כקרן פנסיה וותיקה מספקת הקרן למבוטחיה קצבה חודשית במקרים של נכות ו/או פרישה, ללא קשר למשך חייהם.
  • תקרת הפקדה – בניגוד לקרנות הפנסיה החדשות, הפועלות משנת 1995 ואילך, לא קיימת בקרן פנסיה עתודות תקרת הפקדה, וניתן לבטח בקרן כל תקרת שכר, על פי התנאים המקוריים, האופטימאליים.
  • צבירת פנסיה גבוהה – החיסכון הפנסיוני לאורך שנים בקרן הינו מהגבוהים מסוגם בשוק הפנסיה בישראל. זאת משום התשואה הגבוהה, ותוספת התשואה שמעניק משרד האוצר, בנוסף להשקעה באגרות חוב מיועדות, מהן נהנים עמיתי קרן פנסיה עתודות.

הטבות מס – עמיתי קרן פנסיה עתודות זכאים להטבות מס גבוהות בעת הפקדת ומשיכת הכספים. ההטבות מתבטאות בזיכוי מס של עד 35% על תשלומי העובד שהפקיד משכרו לתגמולים, ועד 7% מתקרת ההכנסה המזכה. עמית שפרש לגמלאות ומקבל קצבת פנסיה חודשית יכול ליהנות מפטור מס של עד 35% מתקרת הקצבה המזכה. גם בעת משיכת כספי החיסכון נהנים מבוטחי הקרן מהטבת מס גבוהה ביחס למקובל בשוק

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y