איילון פנסיה בע"מ

איילון פנסיה בע"מ נמצאת בבעלות מלאה של "איילון חברה לביטוח בע"מ", והוקמה כחברה לניהול קרנות פנסיה לעמיתים חדשים בשנת 1995. חברת הביטוח איילון, אשר במסגרתה פועלת איילון פנסיה בע"מ, הוקמה בשנת 1976 ומאז היווסדה התמחתה במגוון ביטוחים מקצועיים ייחודיים בתחום ההנדסה, הקבלנים, רכוש וחבויות, ביטוחי בריאות וחיים.

בשנת 1987 הנפיקה חברת איילון את מניותיה לציבור, ומשנת 1995 משמשת חברת האם "איילון אחזקות בע"מ" כחברה הציבורית, המחזיקה ב- 100% של חברת הבת "איילון חברה לביטוח בע"מ." כיום, מהווה איילון את אחת מחברות הביטוח הגדולות בתחום הביטוח האלמנטארי, ומציעה ללקוחותיה ביטוח חיים, קרנות פנסיה באמצעות איילון פנסיה בע"מ, קופות גמל ופיננסים.

פעילותה של איילון פנסיה בע"מ כחלק מקבוצת איילון מאפשרת לעמיתיה ליהנות מייעוץ ביטוחי מקצועי ומחבילות ייחודיות המשלבות הטבות ביטוחיות, פיננסיות. איילון פנסיה בע"מ, הידועה גם בשמה הקודם "ספרינג ניהול קרנות פנסיה בע"מ", מציעה לעמיתיה שתי קרנות פנסיה:

  • "איילון פסגה" - קרן פנסיה חדשה, המספקת כיסויים לאובדן כושר עבודה ולשאירים. לקוחות קרן הפנסיה "איילון פסגה", נהנים, מגמישות וכיסויים מקיפים, כגון: קצבת פרישה (מגיל 60  ולכל החיים), קצבת נכות (א.כ.ע), עם פנסיה חלקית או מלאה, זמנית או רצופה ופנסיית שאירים המשלמת קצבה לשאירי העמית במקרה פיטרתו.

    כספי קרן איילון פסגה, שהינה קרן מסובסדת, מסוג תשואה, נמנית על קרנות הפנסיה של איילון פנסיה בע"מ, ומשקיעה את כספי העמיתים במסלולים סולידיים. מבוטחי הקרן יכולים לבחור את מסלול הפנסיה המתאים להם, מתוך 6 מסלולים, המציעים יחס שונה בין החיסכון לפרישה ובין ביטוחי הנכות והשאירים. מסלולי הפרישה כוללים פנסיה של 60-180 חודש, כולל הבטחת תשלום קצבה ליורשים ושאירים. החוסך יוכל למשוך סכום חד פעמי בשיעור של 25% מכספי הפנסיה, באמצעות היוון, לתקופה של חמש שנים, תוך קבלת קצבת הפנסיה המשלימה.

  • "איילון פסגה מנהלים" – קרן פנסיה המציעה כיסוי לגיל זקנה ולשאירי העמית בלבד. הקרן, הנמנית על קרנות הפנסיה של איילון פנסיה בע"מ, הינה קרן פנסיה כללית המציעה קצבת זקנה מוגדלת לבעלי שכר גבוה תוך אפשרות להפקיד סכומים חד פעמיים. הקרן מאפשרת למבוטחיה חסכון למסלול זקנה בלבד ומשקיעה את כל נכסיה בשוק ההון.

יתרונות אלו משחררים את הקרן ממגבלות משרד האוצר על קרנות מסובסדות תוך התמודדות עם שני נושאים מרכזיים:

  1. קצבת זקנה מוגדלת לעמיתים בעלי שכר גבוה – פתרון אופטימאלי לעמיתים המעוניינים לנצל את מלוא תקרת ההפרשה לקרן פנסיה מקיפה (בשיעור של עד פעמיים השכר הממוצע במשק) ומבקשים להגדיל את הקצבה שיקבלו בגיל פרישה.
  2. הפקדת סכומים חד-פעמיים לקבלת קצבת זקנה – פתרון מיטבי להפקדת סכומים חד פעמיים, פרישה מוקדמת ונזילות הכספים המופקדים בקופות גמל. זאת, משום שבניגוד לקרנות הפנסיה הרגילות, רשאית קרן זו לקבל סכומים חד- פעמיים ולשלם תמורתם קצבת זקנה.

הקרן, הנמנית על קרנות הפנסיה של איילון פנסיה בע"מ, הינה מאוזנת אקטוארית ומשקיעה את נכסיה באפיקים סולידיים. הקרן מאפשרת בחירת מסלולים בהתאמה אישית בעת הפרישה, מתוך מסלול פנסיה אישית מוגדלת (ללא קצבה לשאירים) ומתוך מסלול פנסיה הכולל קצבה לשאירים והבטחת מינימום תשלומים למשך 10 שנים.

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y