אקסלנס נשואה פנסיה בע"מ

חברת אקסלנס נשואה פנסיה בע"מ, מרכזת את מכלול פעילות הפנסיה של בית ההשקעות "אקסלנס", הפועל במסגרת מקבוצת הפניקס שבשליטת איש העסקים יצחק תשובה, ונחשב לאחד מבתי ההשקעות המובילים בשוק הישראלי. במסגרת הרפורמה שנערכה בשוק הפנסיוני, רכשה "אקסלנס" את חברת "אחדות ניהול קרנות פנסיה בע"מ מידי "קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל", ושם החברה הוחלף לחברת אקסלנס נשואה פנסיה בע"מ.

בשנת 2008, מיזגה חברת האם "אקסלנס השקעות" את פעילותה של חברת אקסלנס נשואה פנסיה בע"מ, אל תוך חברת אקסלנס נשואה גמל בע"מ, הנמצאת גם היא בבעלותה, וכך, למעשה, הוקמה החברה הממוזגת החדשה, אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ. כיום מנהלת אקסלנס נשואה פנסיה בע"מ נכסים בהיקף של 18 מיליארד ₪ ומציעה ללקוחות, במגזר הפרטי והעסקי, מגוון מוצרים פיננסיים, ביניהם: קופות גמל, קרנות השתלמות, וקרנות פנסיה המותאמים לדרישותיהם, ומאופיינים בניהול מקצועי והנבת תשואות גבוהות.

קרנות הפנסיה שמציעה אקסלנס נשואה פנסיה בע"מ מניבות את התשואות הגבוהות בישראל. נכסי אקסלנס נשואה פנסיה בע"מ מושקעים בשוק ההון, מדיניות הנחשבת לאפקטיבית כשמדובר בחיסכון לטווח הארוך. בשנים האחרונות משיגה אקסלנס נשואה פנסיה בע"מ, באופן עקבי, תשואות גבוהות עבור לקוחותיה באפיקי השקעה דומים, כמו קופות גמל וקרנות השתלמות. השילובים הפנסיונים שמציעה אקסלנס נשואה פנסיה בע"מ, מאפשרים שילוב אופטימאלי בין קרן פנסיה מקיפה, קופות גמל וקרן פנסיה כללית, תוך ניצול מקסימאלי של הטבות המס הגלומות בכל אחד ממכשירי החיסכון הפנסיוני הללו. לאורך השנים, התשואה הנלווית לכספי הצבירה של העמית, גבוהה יותר מסכום הכסף שהפקיד העמית מלכתחילה. לכן כל פער בתשואה יתבטא בחסכון משמעותי הנצבר לטובת העמית המבוטח, בעת פרישתו לגמלאות.

חברת אקסלנס נשואה פנסיה בע"מ מציעה ללקוחותיה שתי קרנות פנסיה:

▪          אקסלנס נשואה פנסיה – קרן פנסיה חדשה ומקיפה, המנהלת נכסי מבוטחים בהיקף של 2 מיליארד ₪. הקרן מציעה פנסיית זקנה לגיל פרישה, פנסיית נכות למקרים של אובדן כושר עבודה ופנסיית שאירים למקרי מוות. העמית החוסך בקרן מקבל קצבה חודשית, ממועד יציאתו לגמלאות, למשך כל ימי חייו, על בסיס לסכומים שצבר בקרן.

▪          אקסלנס נשואה פנסיה וחיסכון – קרן פנסיה כללית, שאינה מקיפה, המנהלת נכסי מבוטחים בהיקף של 1.4 מיליארד ש"ח. קרן זו משמשת למטרות חיסכון ארוך טווח בלבד ואינה כוללת מרכיבים ביטוחיים ( זקנה, נכות ושאירים). היקף היסכון בקרן פנסיה זו, הינו גבוה משמעותית, בהשוואה לקרן המקיפה, אך דמי הניהול בקרן זו גבוהים יותר. כמוכן, קרן זו אינה משקיעה באגרות חוב ממשלתיות מיועדות, שבדרך כלל מבטיחות תשואה חיובית.

על מנת להעניק לעמיתים ביטחון ושקט נפשי, משתמשת אקסלנס נשואה פנסיה בע"מ בשני מנגנוני ביטחון ובקרה. כספי המבוטחים מופקדים בבנק הבינלאומי הראשון ומבוקרים בהתאם לתקנות המפקח על הבנקים. בד בבד, מערכת ניהול הכספים של החברה עצמה, מבוקרת יל פי תקנות המפקח על שוק ההון והביטוח, במשרד האוצר.

השירות שמעניקה אקסלנס נשואה פנסיה בע"מ מאופיין בסטנדרט גבוה וכולל שקיפות מלאה, המאפשרת לעמיתי הקרן לעקוב בכל עת, 24 שעות ביממה, אחר מצב חשבונם, הרכב השקעותיהם העדכני ורמת התשואות, באמצעות אתר האינטרנט של החברה.

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y