גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ

גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ נמצאת בשליטתה של קבוצת עמיתים "גילעד", מאז היווסדה בשנת 1959. ייחודה של "גילעד" בתחום הפנסיה, מתבטא בכך שבמשך כל שנות פעילותה השכילה הקרן לשמור על איזון אקטוארי מלא ואף הציגה עודף אקטוארי. תודות לכך, עמיתי קרן גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ לא נפגעו מהרפורמה בקרנות הפנסיה הותיקות, שהוחלה על קרנות הפנסיה האחרות.

קרן "גילעד" מנהלת נכסים בהיקף של כ- 7 מיליארד ₪ לכ- 14,000 עמיתים פעילים ומוקפאים, ועבור 400 מעסיקים המבטחים את עובדיהם בקרן "גילעד", ואשר עליהם נמנים, בין השאר: אוניברסיטת בר אילן, חברת פלאפון, בנק המזרחי, מעונות אמונה, קבוצת מוטורולה ישראל,  קיבוצים, מכללות אקדמיות, בנק אדנים, מרכז ישיבות בני עקיבא ועוד.

גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ הינה קרן הפנסיה הוותיקה ביותר של קרן "גילעד", המבטחת את עמיתיה במקרים של נכות, זקנה ופטירה, כקרן פנסיה מקיפה. איתנותה ויציבותה של גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ מאפשרת לה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מבוטחיה, במיוחד לנוכח הרפורמה שנערכה בקרנות הפנסיה הוותיקות. במסגרת הרפורמה הוחלפה הנהלת קרנות הפנסיה הגירעוניות, בצוות מנהלים מורשים חדשים. שינוי זה גרם למעסיקים המבטחים את עובדיהם בקרנות אלו, כמו גם לעמיתי הקרנות, לשלם דמי גמולים גבוהים יותר ב- 3%. בנוסף לכך, הוטלו דמי ניהול בשיעור של 1.75% על קצבאות הזקנה שמקבלים העמיתים בקרנות הפנסיה הגירעוניות. תודות למאזן האקטוארי החיובי של קרן גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ הוראות אלו לא חלו על המעסיקים המבטחים את עובדיהם בקרן, על עמיתי הקרן וגמלאיה.

במסגרת אותה רפורמה, חל שינוי גם באופן ההשקעה של קרן גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ. אחוז ההשקעה של הקרן באגרות חוב הוקטן עד ל- 30% מהסכום הכולל של נכסי הקרן. במסגרת ההסדר של משרד האוצר עם הקרנות המאוזנות, עליהן נמנית קרן גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ, זכאית הקרן לפיצוי קבוע של 1.57% לתשואת הקרן, זאת על מנת לשמר, במידת האפשר, את מבנה ההשקעות והתשואות שהיה קיים בקרנות, עד למועד ביצוע הרפורמה שהוחל בשנת 2004.

מעבר לעובדת היותה קרן בבעלות עמיתיה, מציעה קרן הפנסיה גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ מגוון יתרונות הכוללים זכויות פנסיוניות וביטוחים נרחבים, זיכוי מס מוגדל לעובד בשיעור של 35%, דמי ניהול מינימאליים, מדד סיכון נמוך ותשואה גבוהה ביותר, שחלקה מובטח באגרות חוב מיועדות. זכויות עמיתי קרן גלעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ מובטחות להם כל עוד לא ביצעו משיכה מלאה או חלקית של כספים מהקרן, העלולה לבטל את זכאותם לקבלת פנסיה, על חשבון יתרת  כספיהם בקרן.

עמיתי קרן גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ אף עלולים לאבד את מעמדם כעמיתים ותיקים, ואף יכולתם להמשיך להפקיד כספים לקרן, במידה והם חדלים להפקיד תשלומים לקרן במשך למעלה משנתיים, או במידה והחליטו למשוך כספים מהקרן באופן חלקי או מלא. עמית שהפקדותיו לקרן פסקו במשך תקופה של מעל 3 חודשים, עלול לגרום להקפאת זכויותיו הביטוחיות בקרן. בנוסף, על פי תקנות הקרן, חידוש חברותו של המבוטח בקרן, במידה והוא יהיה רשאי להמשיך את חברותו בקרן הוותיקה, תחייב תקופת הכשרה חדשה

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y