הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ

הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ מרכזת את פעילות הפנסיה של "קבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ", שהינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה, ונמצאת בשליטת משפחת המבורגר. הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ מהווה חלק מהחטיבה לחסכון ארוך טווח של הקבוצה, המעניקה פתרונות פרישה כוללים וייחודיים בהתאמה לצרכי הלקוח, ומציעה ביטוחי חיים וקופות הגמל. הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ מנהלת נכסים בהיקף של 8.5 מיליארד ₪, וקרנות הפנסיה בניהולה מהוות 12% משוק קרנות הפנסיה בישראל.

הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ מעניקה שירותי ניהול ותפעול לקרן הפנסיה "נתיב", המצויה בניהול מיוחד כקרן פנסיה ותיקה וגירעונית. הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ מנהלת את פעילות הפנסיה של הראל במקצועיות פנסיונית ופיננסית לעילא, המושתתת על יושרה והוגנות. בהתאם למדיניות זו, מתמקדת פעילותה של הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ בהנבת תשואות, תנאי תוכניות ייחודיים, יציבות ביטחונית ופיננסית וסטנדרט שירות גבוה.

הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ מספקצ למבוטחיה מגוון קרנות פנסיה, לבחירתם:

הראל גילעד פנסיה – קרן פנסיה מקיפה, המיועדת לשכירים ולעצמאיים ומספקת פנסיית זקנה, פנסיית נכות למקרים של אובדן כושר עבודה ופנסיית שאירים במקרה של פטירת העמית.

נכסי הקרן, שהינה חדשה מסוג תשואה, מושקעים באג"ח מיועדות. הקרן מציעה לעמיתיה ארבעה מסלולי השקעה:

  • מסלול כללי 1 – המורכב בעיקר מההשקעה של 29% באג"ח מיועדות, 24% במניות, 20% באג"ח קונצרניות סחירות והיתר בהשקעות אחרות.
  • מסלול כללי 2 – המורכב בעיקר מהשקעה של 49% במניות וניירות ערך סחירים אחרים, 28% באג"ח מיועדות, 17% באג"ח ממשלתיות סחירות והיתר בהשקעות שונות.
  • מסלול מנייתי – המורכב בעיקר מהשקעה של 57% במניות וניירות ערך סחירים אחרים, 30% באג"ח מיועדות, ו-14% במזומנים ושווי מזומנים.
  • מסלול ללא מניות – המורכב בעיקר מהשקעה של 30% באג"ח מיועדות, 30% באג"ח ממשלתיות סחירות, 27% בניירות ערך סחירים אחרים, ו-14% מזומנים ושווי מזומנים.

הראל פנסיה כללית – קרן פנסיה כללית, המיועדת לשכירים ועצמאיים ומציעה למבוטחיה פנסיית זקנה ופנסיית שאירי זקנה בלבד, ללא פנסיות נכות. נכסי הקרן, שהינה מסוג תשואה, מושקעים בשוק ההון וניתן להפקיד בה סכומים שוטפים ו/או חד פעמיים. הקרן נוצרה כתוצאה של מיזוג שתי קרנות פנסיה כלליות חדשות: "נתיבות תשואות למנהלים" ו-"עתידית מנהלים".  תיק ההשקעות של הקרן מורכב מהשקעה של 28% אגרות חוב קונצרטיות סחירות,  27% מניות וניירות ערך סחירים אחרים, 22% אגרות חוב ממשלתיות סחירות, והיתרה בהשקעות אחרות.

הראל מנוף פנסיה – קרן פנסיה מקיפה, המיועדת לשכירים ולעצמאיים ומציעה לעמיתיה פנסיית זקנה, פנסיית נכות למקרים של אובדן כושר עבודה ופנסיית שאירים במקרה של פטירת העמית. הקרן, שהינה מסוג תשואה, משקיעה 29% מהכספים באג"ח מיועדות. בנוסף, 26% מנכסי הקרן מושקעים באג"ח קונצרניות סחירות, ו- 25% במניות וניירות ערך סחירים אחרים. הקרן עברה לניהולה של הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ בשנת 2004.

עתידית קופת פנסיה – קרן פנסיה ותיקה, אשר הפסיקה לקבל עמיתים חדשים במרץ 1995, בעקבות הרפורמה בתחום הביטוח הפנסיוני. בקרן זו, שהינה המאוזנת אקטוארית, מבוטחים שכירים ועצמאים ו- 45% מנכסיה מושקע באג"ח מיועדות

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y