קופת הפנסיה של הסתדרות העובדים הלאומית

ההצלחה המתמשכת בביצועי בית ההשקעות פסגות הפכה את פסגות לבית השקעות מוביל בתחומו. בית ההשקעות פסגות מנהל נכסים במגוון אפיקים ומכשירי השקעה בהיקף של 136 מיליארד ₪ לציבור לקוחותיו במגזר הפרטי, המוסדי והעסקי. בעלת השליטה בפסגות היא קרן השקעות הפרטית הבינלאומית, אייפקס פרטנרס, הנמנית על עשרת קרנות ההשקעה הפרטיות המובילות בעולם ומנהלת נכסים בשווי של 30 מיליארד אירו.

מגוון אפיקי ומכשירי ההשקעה שמציע בית ההשקעות פסגות ללקוחותיו כולל קרנות פנסיה, המציעות מבחר מסלולי ביטוח במגוון אפיקי השקעה, על מנת לאפשר לכל חוסך להתאים את אופי החיסכון לצרכיו אופן אופטימאלי. בשנת 2010 זכה בית ההשקעות פסגות במכרז לרכישת קופת הפנסיה של הסתדרות העובדים הלאומית (ה.ע.ל). החל ממרץ 2010, מועד השלמת רכישת הזכויות והחובות של הקופה על ידי "פסגות (ה.ע.ל) בע"מ", מנוהל הקרן על ידי בית ההשקעות פסגות.

קופת הפנסיה של הסתדרות העובדים הלאומית הוקמה בסוף שנות ה-60 על ידי הסתדרות העובדים הלאומית, עבור עובדי ההסתדרות במעמד שכיר ועצמאי. הקרן הינה קרן מאוזנת, ומציעה ביטוח לעובדים, קופת תגמולים וקרן פנסיה באפיקי השקעה סולידיים. באוגוסט 2008 מינה המפקח על שוק ההון ביטוח וחסכון את הגב' יעל אנדורן, למנהלת המורשית של הקרן, וממועד זה הועברו כל סמכויות הניהול של הקרן לידיה, באישור שר האוצר. לקראת סוף 2009 פרסמה קופת הפנסיה של הסתדרות העובדים הלאומית מכרז לרכישת זכויות וחובות הניהול בקרן, ובינואר 2010 נבחרה פסגות פנסיה בע"מ כזוכה במכרז.

כקרן פנסיה וותיקה, סגורה קופת הפנסיה של הסתדרות העובדים הלאומית בפני מצטרפים חדשים מאז אפריל 1995. זאת, בהתאם לרפורמה הראשונה שנערכה בתחום הביטוח הפנסיוני, במסגרתה החליטה ממשלת ישראל כי החל מינואר 1995, תפעלנה קרנות הפנסיה הותיקות כקופות סגורות, מבלי יכולת לצרף אליהן עמיתים חדשים. כיום מנוהלת קופת הפנסיה של הסתדרות העובדים הלאומית בהתאם לתקנון ובפיקוח  משרד האוצר.

היקף נכסיה של קופת הפנסיה של הסתדרות העובדים הלאומית  נאמד ב- 7,513,545 ₪ והיא מציעה לעמיתיה שתי תוכניות פנסיה:

תוכנית א' המבוססת על אחוז צבירת זכויות קבוע משכרו של המבוטח. מיום הקמתה, בסוף שנות ה- 60, ועד מועד ההצטרפות האחרון לקרן, בסוף שנות ה- 80, מציעה הקרן למבוטחיה תוכנית פנסיה הדומה במאפייניה לקרנות הפנסיה הוותיקות האחרות שפעלו בשוק הביטוח הפנסיוני בישראל בתקופה זו. תוכנית פנסיה זו של קופת הפנסיה של הסתדרות העובדים הלאומית מבוססת על צבירת זכויות אחידה בהיקף של 2%, התלויה במשך תקופת הביטוח בקרן ובשכר המבוטח בקרן בשנים האחרונות. מרבית המבוטחים בתוכנית זו נמנו על חברי הסתדרות העובדים הלאומית.

תוכנית ב', המוכרת לציבור גם כתוכנית הפנסיה "תשורה". תוכנית זו מבוססת על איזון לצבירת מנות פנסיה לגיל פרישה, ברמת הפרט, כמו גם על צבירת זכויות בהתאם לגיל הפרישה ומינו של המבוטח ביום ההפקדה. המבוטחים בתוכנית זו הצטרפו אליה בתחילת שנות ה-90 והיא נסגרה בפני עמיתים חדשים באפריל 1995. התוכנית הייתה פתוחה לקהל הרחב, בין אם היו, או לא היו, עמיתי קופת הפנסיה של הסתדרות העובדים הלאומית, ומאפייניה דומים לאלה של קרנות הפנסיה שנפתחו בארץ בתקופה זו.

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y