קרן גמלאות של עורכי הדין בישראל

שוק הביטוח הפנסיוני בישראל מאופיין במגוון רחב של קרנות פנסיה. ישנן קרנות פנסיה הפתוחות לציבור הרחב וישנן קרנות פנסיה סקטוריאליות, המיועדות למגזרים ספציפיים. חלק מקרנות הפנסיה נמנות על מכשירי החיסכון לטווח ארוך שמציעות חברות הביטוח השונות במסגרת סל מוצריהן, בעוד שחלקן קרנות פרטיות, המנוהלות על ידי הגוף שהקים אותן, כדוגמת קרן גמלאות של עורכי הדין בישראל. כך או כך, קרנות הפנסיה נועדו להבטיח הכנסה חודשית לגיל פרישה, למשך כל חייו של המבוטח, כמו גם במקרים של אובדן כושר עבודה או פטירה, ועל פי חוק הפנסיה, שנכנס לתוקפו בתחילת שנת 2008, כל עובד זכאי לתוכנית פנסיה.

קרן גמלאות של עורכי הדין בישראל הוקמה על ידי לשכת עורכי הדין בישראל עבור חברי הלשכה בלבד, והינה הקרן היחידה בענף הפנסיה שהוקמה לפי חוק. הקרן נמצאת בבעלות מלאה של לשכת עורכי הדין בישראל והיא מנוהלת במתכונת של ניהול עצמי, ללא חברה מנהלת. דירקטוריון קרן גמלאות של עורכי הדין בישראל ממונה על ידי וועד מרכזי המורכב מחברי לשכת עורכי הדין ולקרן אין הון מניות, משום היותה חברה פרטית, מוגבלת בערבות, שאינה נסחרת בבורסה לניירות ערך.

קרן גמלאות של עורכי הדין בישראל החלה את פעילותה בחודש ינואר 1979 והינה קרן פנסיה וותיקה ומאוזנת. במקביל לגיוס עמיתים חדשים, רכשה הקרן את כל העסקים, הנכסים, הזכויות וההתחייבויות של קרן הפנסיה הקודמת: קרן גמולים וביטוח הדדי של חברי לשכת עורכי הדין בישראל, אגודה שנרשמה כחוק על פי חוק האגודות העותומאניות. אגודה זו החלה את פעילותה בינואר 1964 והפסיקה את פעילותה בדצמבר 1978, מיד עם תחילת הפעילות של קרן גמלאות של עורכי הדין בישראל.

יחד עם קודמתה, קרן גמלאות של עורכי הדין בישראל, הינה הקרן הראשונה בשוק הביטוח הפנסיוני, שביססה את תוכניות הפנסיה שלה על מנגנון איזון אקטוארי אישי. שיטת האיזון האקטוארי כפופה לתקנים של הממונה על הביטוח באוצר ולתקנות מס הכנסה להוראות ניהול קופות גמל לקצבה. מנגנון האיזון האקטוארי מחייב את הקרן להתאמה מלאה בין נכסיה ובין התחייבויותיה לעמיתים המבוטחים בה. לכן, במקרים בהם נכסי עמיתי קרן גמלאות של עורכי הדין בישראל עולים על התחייבויות הקרן, תחויב הקרן להגדיל את הזכויות לעמיתים. כך גם במקרים הפוכים, בהם התחייבויות הקרן עולות על נכסיה, תהיה הקרן רשאית להקטין את הזכויות לעמיתים. מנגנון האיזון האקטוארי האישי מעלה את התשואות שמניבה הקרן לאורך השנים, וכך גם את סכומי הצבירה של מבוטחי הקרן.

מזה שנים, מציגים הדו"חות האקטואריים של קרן גמלאות של עורכי הדין בישראל עודף אקטוארי. ולכן, למרות היותה קרן ותיקה,

לא הוחלו על עמיתי קרן גמלאות של עורכי הדין בישראל אותן התקנות שהוחלו על עמיתי קרנות הפנסיה הגירעוניות, אשר פגעו שינו לרעה את תנאי החיסכון בקרנות מבחינת  גיל הפרישה, הגדלת דמי הגמולים והניהול, ועוד.

ניהול תוכנית הפנסיה, ובכלל זה, חשבונות העמיתים וזכויותיהם, מתבצע באמצעות תוכנה ייעודית שפיתחה קרן גמלאות של עורכי הדין בישראל, באופן עצמי. התוכנה הותאמה לצרכים הניהוליים של הקרן ולמאפיינים המיוחדים של התוכנית ומספקת כלי ניהולי יעיל וידידותי למשתמש ולעמיתים

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y