מקפת החדשה ניהול קרנות פנסיה ותגמולים

קבוצת מגדל, קבוצת הביטוח הגדולה בישראל, פועלת במסגרת תאגיד "מגדל אחזקות בטוח ופיננסים בע"מ", הנמצא בבעלות קבוצת ג'נרלי האירופית (70%), בנק לאומי (10%) והציבור (20%). קבוצת מגדל עוסקת בתחומי הביטוח, החיסכון הפנסיוני, השקעות והשירותים הפיננסיים מזה 75 שנה, ומנהלת נכסים בהיקף של 134 מיליארד ₪. עם הרפורמה הראשונה שנערכה בשוק הפנסיוני בארץ בשנת 1995, הוקמה מקפת החדשה ניהול קרנות פנסיה ותגמולים, ומאז  צמחה להיות אחת מקרנות הפנסיה המובילות בשוק הביטוח הפנסיוני.

בשנת 2004 רכשה קבוצת מגדל את השליטה בחברת מגדל מקפת כדי לשלב את יתרונותיה של מגדל מקפת בתחום הפנסיוני, עם איתנותה הפיננסית של הקבוצה. בשנת 2011 מיזגה הקבוצה את החברות לניהול קופות הגמל וקרנות ההשתלמות "מגדל ניהול קופות גמל בע"מ", "מקפת החדשה ניהול קופות גמל בע"מ", ו"מגדל גמל פלטינום בע"מ" לחברת "מגדל מקפת החדשה ניהול קרנות פנסיה ותגמולים".

כיום, מנהלת חברת מגדל מקפת החדשה ניהול קרנות פנסיה ותגמולים את מגוון קרנות הפנסיה וקופות הגמל בקבוצת מגדל. החברה נמנית על המובילות בישראל, בהציעה פתרונות פנסיוניים בהם מהווה הפנסיה מוצר עיקרי הכולל אפיקי חסכון וכיסויים ביטוחיים משלימים. לקוחות מגדל מקפת החדשה ניהול קרנות פנסיה ותגמולים, במגזרים השונים, נהנים מהשירות המקצועי, שמספקת הקבוצה, באמצעות 1,600 סוכנים ומנהלי הסדרים, ו- 3,400 עובדים.

כאחד הכוחות המניעים את תנופת החיסכון הפנסיוני בישראל, מציעה מגדל מקפת החדשה ניהול קרנות פנסיה ותגמולים מגוון מוצרים, המעניקות לשכירים ועצמאים פתרון מלא בכל רמות השכר. כקרן הפנסיה השנייה בגודלה בארץ, בהיקף נכסיה וכמות עמיתיה מציעה הקרן מגוון מוצרי חיסכון, ביניהם: קרן פנסיה חדשה מקיפה, קרן פנסיה חדשה כללית, קופות גמל לא משלמות לקצבה, קרנות השתלמות, קופה מרכזית לדמי מחלה וקופה מרכזית תקציבית. מגוון הפתרונות מאפשר למגדל מקפת החדשה ניהול קרנות פנסיה ותגמולים להעניק לעמיתיה מוצר איכותי שלם, ובהתאם לצרכיהם והעדפותיהם:

  • מגדל מקפת אישית – קרן פנסיה חדשה, המעניקה כיסוי ביטוחי לגיל הפרישה ובטחון כלכלי, באמצעות קצבה חודשית למשך כל החיים, במקרים של אבדן כושר עבודה או פטירה. מבנה ההפקדות החודשי לקרן המקיפה, מורכב, במרבית המקרים, מתגמולי המעסיק, המפריש עד 7.5% משכר העובד, מתגמולי העובד, המפריש עד 7% משכרו, ומפיצויים על חשבון המעסיק בשיעור של עד 8.33% מהשכר. במידה והמבוטח מושך חלק מהפיצויים, לפני סיום תקופת החיסכון, יחוייב סכום המשיכה בתשלום מס, כאשר משיכת הכספים תקטין את סכום הצבירה בהתאם.
  • מקפת משלימה – קרן פנסיה כללית המיועדת לשכירים ועצמאים, ומאפשרת לחוסכים בחיסכון פנסיוני להגדיל את השקעותיהם לתקופת הפרישה על מנת להבטיח לעצמם הכנסה כלכלית איתנה, ככל האפשר, בגיל הפרישה. המבוטחים בקרן יכולים
    להפקיד סכומים חד פעמיים ללא הגבלה, אשר יזכו אותם בהטבות מס.
  • מקפת השתלמות – קרן השתלמות לעצמאים ושכירים של חברת מגדל מקפת החדשה ניהול קרנות פנסיה ותגמולים, המאפשרת לכל מבוטח לחסוך לטווח קצר לכל מטרה, וליהנות מהטבות המס, בהתאם לקבוע בחוק.

הפתרונות הייחודיים שמציעה מגדל מקפת החדשה ניהול קרנות פנסיה ותגמולים לעמיתיה, כוללים הסדר ריסק אוטומטי, בתשלום חודשי מופחת, למשך שנתיים, זאת לשם שמירה על רמת הכיסוי הביטוחי.

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y