קרן פנסיה מקפת אישית

קרן הפנסיה מגדל מקפת אישית הינה השנייה בגודלה ורשומים בה מעל 680,000 עמיתים. נכסי קרן פנסיה מקפת אישית עומדים נכון לסוף שנת 2012 על כ- 27 מיליארד ש"ח והקרן ידועה בחוסנה הרב. חברות רבות במשק הישראלי, ארגונים ציבוריים, מפעלים רבים ועצמאים בוחרים להצטרף לקרן פנסיה מקפת אישית, ונהנים מקרן פנסיה יציבה המראה תשואה חיובית לאורך השנים. 

קרן הפנסיה מתאימה לשכירים ועצמאיים כאחד והיא מעניקה הגנה ביטוחית וכלכלית לגיל הפרישה ולמקרים בהם העמית מאבד את כושר העבודה או נפטר. העמית או יורשיו זכאים לקבל קצבה חודשית שוטפת המבטיחה להם רמת חיים נאותה וביטחון כלכלי חשוב.

מבנה ההפקדות

הפקדה חודשית לקרן הפנסיה מורכבת מתגמול העובד עד 7% משכרו, תגמול המעסיק עד 7.5% ופיצויים על חשבון המעסיק עד 8.33%. יש מקרים בהם מבנה ההפקדה שונה בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון הקרן. קרן פנסיה מקפת אישית מבטיחה הגנה כלכלית וביטוחית ועמית המגיע לגיל הפרישה מקבל קצבה חודשית בהתאם לסכום הכסף והרווחים שצבר ובהתאם למקדם המחושב עם הגיעו לגיל הפרישה. במידה והעמית נפטר לאחר הפרישה ימשיכו שאריו לקבל את הקצבה בהתאם לתקנון. עמית ההופך לנכה, באופן זמני או לצמיתות, מקבל קצבה חודשית קבועה המבטיחה לו להתמודד עם אובדן ההכנסה, ובמידה והעמית נפטר טרם הגיעו לגיל הפרישה תקבל אלמנתו קצבה כל ימי חייה וילדים יתומים יקבלו קצבה עד גיל 21. 

מסלולי השקעות משתלמים

עמיתי קרן הפנסיה מקפת אישית יכולים לבחור מתוך חמישה מסלולים עיקריים: מסלול כללי, מסלול לפי הכשר הלכתי, מסלול אג"ח ופיקדונות,מסלול מנייתי ומסלול קצר. מסלולי ההשקעות שונים זה בזה בהרכב תיק ההשקעות ורמת הסיכון ועמית יכול לעבור בקלות בין המסלולים ואף לשלב ביניהם. נכון לסוף שנת 2012 הראתה קרן הפנסיה במסלול הבסיסי תשואה נומינלית ברוטו מצטברת חיובית גבוהה העומדת על 8.93%. דמי הניהול נחשבים לנמוכים ולכן עמיתי קרן הפנסיה נהנים מיתרת כסף גבוהה יותר העומדת לרשותם.
מסלולי פנסיה

עמיתי קרן פנסיה מקפת אישית בוחרים באחד מהמסלולים הבאים: מסלול אישי, מסלול בסיסי, מסלול מוטה זקנה ונכות, מסלול מוטה זקנה, מסלול מוטה זקנה ושאירים, מסלול מוטה נכות ומסלולי רצף לפנסיית נכות ושאירים. חשוב לפנות ליועץ פנסיוני הפועל מטעם קרן הפנסיה כדי לקבל הסבר מפורט על ההבדל בין המסלולים ולבחור בהתאם.

שירותים ייחודיים לעמיתי הקרן

עמיתי קרן פנסיה מקפת אישית זוכים להטבות ייחודיות ומשתלמות. עמיתי קרן הפנסיה יכולים ליהנות ממגוון פתרונות המתאימים לתקופות בהן העמית מתמודד עם הכנסה דלה ולכן חשוב לקבל ייעוץ בנושא ולבחור האם להצטרף להסדר ריסק אוטומטי בו העמית שומר על אותה רמת כיסוי ביטוחי בתשלום מופחת, הלוואות על חשבון קרן הפנסיה בהתאם לתנאי תקנון הקרן ובתנאים הנחשבים לאטרקטיביים ועוד. עמיתי הקרן מקבלים שירות אישי ומקצועי המהווה תפיסה מרכזית בחברת הביטוח מגדל והם נהנים מהגב הפיננסי האיתן של מגדל חברה לביטוח ומביטחון ושקט נפשי. 

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y