קרן פנסיה מנוף

"הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ", מנהלת את פעילות הפנסיה של "קבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ", ובכלל זה את קרן פנסיה מנוף, הנמצאת בבעלותה המלאה. קרנות הפנסיה, עליהן נמנית קרן פנסיה מנוף, מהוות 12% משוק קרנות הפנסיה בישראל ונכסיהן מצטרפים לסכום הכולל של 8.5 מיליארד ₪, אותו מנהלת "הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ".

קרן פנסיה מנוף, הינה אחד ממוצרי הביטוח שמשווקת החטיבה לחיסכון ארוך טווח של קבוצת הראל, המעניקה פתרונות פרישה כוללים וייחודיים בהתאמה לצרכי הלקוח, ומציעה ביטוח החיים וקופות הגמל. "קבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ", הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה הנשלטת על ידי משפחת המבורגר.

קרן פנסיה מנוף הינה קרן פנסיה מקיפה חדשה מסוג תשואה, מיועדת לשכירים ולעצמאיים ומציעה לעמיתיה כיסוי ביטוחי לזקנה, נכות לאובדן כושר עבודה, ופנסיית שאירים למקרה של מוות. הקרן משקיעה 29% מנכסיה באג"ח מיועדות, המונפקות ע"י המדינה לקרנות פנסיה חדשות. בנוסף, כולל הרכב ההשקעות הנכסים בקרן השקעה של 26% באג"ח  קונצרני סחיר, 25% במניות וניירות ערך סחירים אחרים, 7% בהשקעות אחרות, 6% בפיקדונות והלוואות, 4% באג"ח ממשלתי סחיר, ו- 4.5% במזומנים ושווי מזומנים.

בשנת 2004 עברה קרן פנסיה מנוף לניהולה של קבוצת הראל, המנהלת את פעילות הפנסיה שלה במקצועיות פנסיונית ופיננסית המושתתת על יושרה, הוגנות וסטנדרט שירות גבוה.

בהתאם למדיניותה של הקבוצה, מתמקד גם ניהולה של קרן פנסיה מנוף בהנבת רמת תשואות גבוהה לאורך זמן, תנאי תוכניות ייחודיים למבוטחיה, ויציבות ביטחונית ופיננסית:

קרן פנסיה מנוף עם תשואות גבוהות לאורך זמן – התשואה הנומינאלית המצטברת השנתית של הקרן עמדה על 1.51% מתחילת שנת 2011, ועל היקף של 12.03% בשנת 2010. בשלוש השנים באחרונות עמדה התשואה הנומינאלית הממוצעת השנתית של הקרן על 10.68%, ובחמש השנים האחרונות על 9.39%.

תקנון קרן פנסיה מנוף מקנה למבוטחיה תנאי תכנית טובים במיוחד הכוללים:

  • חישוב משופר של השכר הקובע לשם פנסיית נכות ושאירים.
  • תשלום מלא של פנסיית נכות, וזאת מבלי לקזזה עם הכנסות נוספות המשולמות למבוטח /ואו מהקצבאות המוענקות לנפגעי שירות צבאי ונפגעי פעולות איבה, טרור ומלחמה, על פי חוק.
  • הבטחת תשלום מינימאלי של פנסיית נכות הנגרמת כתוצאה מתאונת עבודה, המוענק כמקדמה, עד לקבלת התשלום לו זכאי המבוטח מביטוח לאומי.
  • תשלום הדרגתי ורטרואקטיבי של קצבת פנסיית הנכות, גם עבור החודשים השלישי, השני והראשון.
  • הטבה ייחודית למבוטחי קבוצת הראל, המתבטאת בתשלום 100% פנסיית השאירים גם ליתום ללא הורים.
  • במקרה של הפסקת תשלום משום החלפת מקום עבודה או שינוי עיסוק, נשמר הרצף הביטוחי. כך הכיסוי הביטוחי של קצבאות הנכות והשאירים נמשך עד 5 חודשים ממועד תשלום ההפקדה האחרון.

קרן פנסיה מנוף נהנית מהיציבות הפיננסית והביטוחית של קבוצת הראל, המשתלבת עם מיומנויות ניהול הפיננסים של מנוף ניהול קרנות פנסיה בע"מ. ביטוח המשנה של קבוצת הראל אינו נרכש מכספי המבוטחים, אך מאפשר להם ליהנות מביטוח משנה המגן על כספי החיסכון הפנסיוני, ובמיוחד במקרים של פטירה, נכות ופעולות איבה, בהם נפגע יותר מאדם אחד בכל אירוע

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y