מיטבית עתודות מבית כלל

מיטבית-עתודות מבית כלל היא קרן פנסיה מבית "כלל פנסיה וגמל" השייכת לקבוצת כלל, שהינה הקבוצה הגדולה בישראל בתחום ניהול נכסי חיסכון ארוך טווח. קבוצת כלל פועלת בארץ ובעולם, מעסיקה כ- 4000 עובדים ומשווקת את מוצרי הביטוח שלה למיליון לקוחות פרטיים ועסקיים בכל מגזרי המשק, באמצעות 2000 סוכני ביטוח. מיטבית-עתודות מבית כלל אוחזת בנתח של 15% משוק החיסכון ארוך הטווח, ומנהלת נכסים בהיקף של 46 מיליארד ש"ח בקופות גמל הוניות, קופות גמל לא משלמות לקצבה, קופות גמל לפיצויים וקרנות השתלמות לחיסכון.

קרן הפנסיה מיטבית-עתודות מבית כלל מיועדת לשכירים ועצמאים, המעוניינים להבטיח לעצמם הכנסה שוטפת בעת פרישתם לגמלאות ,כמו גם, להגן על עצמם במקרה של נכות, ולהגן על שאיריהם, במקרה של פטירה. מיטבית-עתודות מבית כלל הינה קרן פנסיה מקיפה המאפשרת לעמיתיה להתאים את החיסכון הפנסיוני לצרכיהם האישיים, באופן מיטבי. כקרן פנסיה מותאמת אישית, מבטיחה מיטבית-עתודות מבית כלל לעמיתיה את תוכנית הפנסיה הטובה ביותר, ומעניקה למבוטחיה מבחר תנאים ייחודיים ופתרון כלכלי וביטוחי מקיף. מיטבית-עתודות מבית כלל מדורגת במקום השלישי בהיקף תשואת קרן הפנסיה שלה, במשך חמש השנים  האחרונות.

קרן הפנסיה מיטבית-עתודות מבית כלל מציעה למבוטחיה פנסיית זקנה, נכות ושאירים, תוך אפשרות לבחור בין שמונה מסלולי פנסיה, להתאים את מסלולי החיסכון למצבם, ולהחליף מסלולים.

בכל המסלולים, נקבע גיל 67 כגיל הפרישה לגברים וגיל 64 כגיל הפרישה לנשים. כל מסלול מציע יחס שונה בין סכום הקצבה לגיל הפרישה, ובין סכום הקצבה שישולם כפנסיית נכות או שאירים, כדלקמן:

  • מסלול בסיסי – המעניק לעמיתי מיטבית-עתודות מבית כלל פנסיית זקנה בסכום דומה לזה שיקבלו במקרה של נכות, ולשאיריהם במקרה פטירה.
  • מסלולי בסיסי נכות מינימאלית – מסלול המציע קצבת השאירים בשיעור דומה לזה הקיים במסלול הבסיסי, עם קצבת נכות מינימאלית, בכל גיל בו מצטרפים לקרן.
  • מסלול בסיסי נכות מרבית – גם כאן סכום קצבת השאירים דומה לזה של המסלול הבסיסי, אך כולל פנסיית נכות מרבית של 75% מההכנסה המבוטחת, בכל גיל בו מצטרפים לקרן.
  • מסלול משפחה עתיר ביטוח – במסלול זה זכאי העמית לקצבה בסכום המרבי האפשרי, במקרה של נכות, או במקרה של פטירה, תוך הפחתת קצבת הזקנה. מסלול זה מתאים לעמיתים המעוניינים לדאוג לרווחתם הכלכלית העתידית של ילדיהם, במקרה של נכות או פטירה.
  • מסלול עתיר ביטוח נכות – מסלול המעניק לעמיתי מיטבית-עתודות מבית כלל קצבת נכות מרבית של 75% מהכנסתם, בכל גיל בו מצטרפים לקרן, תוך צמצום הקצבה שתשולם לשאיריהם במקרה פטירתם.
  • מסלול עתיר ביטוח שאירים – במסלול זה שאירי העמית יקבלו את סכום הקצבה המקסימאלי האפשרי במקרה של פטירה, ולכן, סכום הקצבה, שתשולם לעמית בגיל הפנסיה או במקרה של נכות, יהיה מינימאלי.
  • מסלול עתיר חיסכון – מעניק לעמית פנסיית זקנה בסכום המקסימאלי האפשרי, ולכן, הסכום שיקבל העמית במקרה נכות או השאירים במקרה פטירה, יהיה מינימאלי.
  • מסלול עתיר חסכון בפרישה מוקדמת - מסלול לגיל פרישה, בו גובה כיסויים הביטוחיים לנכות, לשאירים למסלול עתיר חיסכון הנו זהה, ומאפשר לעמית ליהנות מקצבת הזקנה הגבוהה ביותר מבין שמונת המסלולים
דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y