הפניקס ניהול קרנות פנסיה

הפניקס ניהול קרנות פנסיה הוקמה בשנת 2004 ומנהלת קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות וקופה מרכזית לפיצויים. הפניקס ניהול קרנות פנסיה מהווה חלק מקבוצת הפניקס, שהוקמה על ידי דוד חכמי בשנת 1949 ונסחרת במדד ת"א 100 של הבורסה לניירות ערך. קבוצת הפניקס, שבשליטת איש העסקים יצחק תשובה, היא אחת מקבוצות הביטוח המובילות בארץ בניהול כספי מבוטחים, ומנהלת נכסים בהיקף של 65 מיליארד ₪. איתנותה הכלכלית של הקבוצה מעניקה לחברת הפניקס ניהול קרנות פנסיה עוצמה ואמינות החיוניים לשקט והביטחון של עמיתיה.

הפניקס ניהול קרנות פנסיה מנהלת מספר קרנות פנסיה כמו גם את קופות הגמל שנוהלו על ידי הפניקס גמל בע"מ בנאמנות, והועברו לניהולה של הפניקס ניהול קרנות פנסיה בינואר 2010. ניהול ההשקעות של הפניקס ניהול קרנות פנסיה מאופיין הניהול מקצועי וזהיר ומאפשר למבוטחיה ליהנות מתשואה גבוהה, בהשוואה למרבית מבוטחי קרנות הפנסיה של חברות הביטוח האחרות.

מבחר קרנות הפנסיה שמציעה הפניקס ניהול קרנות פנסיה ללקוחות, כולל את הקרנות:

"עמית" – קרן פנסיי ותיקה הפועלת בשוק הפנסיה משנת 1952. הקרן מסוג יסוד, הינה מאוזנת ונסגרה לקבלת עמיתים חדשים בינואר 1995. עמיתים שהצטרפו לקרן עד מרץ 1995, קבלו תנאים נחותים משום שהיו זכאים  לריבית של 4.8% בלבד על לאג"ח מיועדות. הקרן אף מנהלת קופת תגמולים לשכירים ועצמאים וקופה לפיצויים.

"הפניקס פנסיה מקיפה"- קרן פנסיה הפועלת משנת 1995 ומיועדת לשכירים ועצמאים, החל מגיל 16. הקרן הינה מקיפה וייחודית בהרכב לקוחותיה, מערכת המיכון המתקדמת וברמת הזמינות שהיא מציעה. 30% מהיקף נכסיה מושקע באג"ח ייעודיות שאינן נסחרות בבורסה. הקרן מספקת לעמיתיה ביטוח נכות, זקנה ושאירים, ומבטחת אותם בגובה של עד פעמיים שיעור השכר הממוצע במשק.

"הפניקס פנסיה כללית" – קרן הפנסיה המשתתפת ברווחים ומשקיעה את נכסיה בשוק ההון. הקרן המשלימה מאפשרת לעמיתים לבצע הפקדות חד פעמיות והפקדות גבוהות, מעבר לתקרת פעמיים השכר ממוצע במשק. הקרן מאפשרת חיסכון לזקנה בלבד, ללא פנסיית נכות ופנסיית שארים.

קופות הגמל המנוהלות של הפניקס ניהול קרנות פנסיה, כוללות מגוון קופות גמל לבחירת העמיתים:

  • הפניקס פיצויים ותגמולים ללא מניות – עם מבנה השקעות סולידי ללא חשיפה למניות.
  • הפניקס תגמולים ופיצויים כללי – עם הרכב השקעות מאוזן במגוון מסלולי השקעה.
  • הפניקס תגמולים ופיצויים מנייתי – עם מבנה השקעות המאופיין בחשיפה גבוהה לשוק המניות, ומיועד לטווח ארוך.
  • הפניקס השתלמות ללא מניות – עם הרכב השקעות סולידי ללא חשיפה למניות.
  • הפניקס השתלמות כללי – עם מבנה השקעות מאוזן במגוון מסלולי השקעה.
  • הפניקס השתלמות מנייתי – עם הרכב השקעות המאופיין בחשיפה גבוהה לשוק המניות, ומיועד לטווח ארוך.
  • הפניקס פיצויים מרכזית כללי – עם מבנה השקעות מאוזן במגוון מסלולי השקעה.
  • עמית פיצויים ותגמולים – עם חשיפה נמוכה לשוק המניות והרכב השקעות של עד 15% השקעה במניות.

עמיתי קופות הגמל בונים תמהיל השקעות אישי המורכב משלושה מסלולים. העמית שולט על המעבר וחלוקת הכספים בין מסלולי ההשקעה, ויכול לעבור ביניהם תוך שלושה ימי עסקים ללא תוספת עלות או עמלה.

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y