יוזמה – קרן פנסיה לעצמאים

כשחושבים על יום הפרישה מעבודה או על מקרה בו, מסיבה כל שהיא, אדם לא יכול לעבוד יותר, חושבים גם על מקורות ההכנסה הפוטנציאליים בתקופות אלה. קרן פנסיה נועדה להבטיח לעמיתיה הכנסה חודשית כמקור פרנסה קבוע להם ולשאיריהם, במקרה של פטירה. לעומת שכירים, הנהנים מהפקדות חודשיות המופרשות משכרם בתוספת חלק המעסיק לקרן הפנסיה, העצמאים צריכים לדאוג בעצמם להפקיד מידי חודש לטובת החיסכון לפנסיה. יוזמה – קרן פנסיה לעצמאים הינה קרן פנסיה שהוקמה בשנת 1982 כקרן המיועדת לעמיתים עצמאים בלבד, ומספקת בטחון לגיל פרישה גם לאלה שאינם שכירים, ואין מי שיפריש עבורם הפקדות לקרן פנסיה באופן מאורגן.

בהתאם להחלטת הממשלה מיום 29.03.1995 , שקבעה כי החל מינואר 1995 תפעלנה קרנות הפנסיה הותיקות כקופות סגורות אשר אינן רשאיות לצרף אליהן עמיתים חדשים, סגורה יוזמה – קרן פנסיה לעצמאים בפני מצטרפים חדשים. כקרן פנסיה וותיקה, מבוססת יוזמה – קרן פנסיה לעצמאים, על מנגנון איזון אקטוארי אישי ומספקת למבוטחיה הקיימים זכויות לקצבת זקנה, קצבת נכות וקצבת שאירים או זקנה בלבד. מנגנון האיזון האקטוארי, אשר על בסיסו מנוהלת הקרן, כפוף לתקנים של הממונה על הביטוח באוצר ולתקנות מס הכנסה להוראות ניהול קופות גמל לקצבה.

במנגנון האיזון האקטוארי ערך ההתחייבות הנוכחי זהה לערכם של  הנכסים בקרן, ובכל פעם שהקרן אינה מאוזנת, היא מחויבת להקטין או להגדיל את התחייבויותיה כלפי מבוטחיה, על מנת להגן על כספי החיסכון שלהם בקרן. יוזמה – קרן פנסיה לעצמאים היא אחת מקרנות הפנסיה הבודדות שלא הציגו גירעונות, ועל אף היותה סגורה בפני מצטרפים חדשים, הינה קרן מאוזנת כלכלית. עמיתי הקרן נהנים מקצבה בטוחה, דמי ניהול נמוכים, ותנאי ביטוח משופרים, ויתרונות נוספים השמורים למבוטחים בקרנות הפנסיה הוותיקות והמאוזנות, הסגורות בפני מצטרפים חדשים.

יוזמה קרן פנסיה לעצמאים, מנהלת נכסים בהיקף של מיליארד ₪ עבור 8,000 עמיתיה והגמלאים החוסכים את כספם בקרן. מדיניות ההשקעות של יוזמה – קרן פנסיה לעצמאים כוללת חשיפה בשיעור של 36% לאגרות חוב מיועדות, 35% לאגרות חוב ממשלתיות, 18% לאגרות חוב קונצרטיות סחירות ובלתי סחירות בארץ ובחו"ל, 4% למניות סחירות ובלתי סחירות, וחשיפה בשיעור של 7% להשקעות אחרות, כגון: מזומנים, נדל"ן, קרנות גידור, פיקדונות ועוד.

יוזמה – קרן פנסיה לעצמאים מנוהלת על ידי חברת "יוזמה קרן פנסיה ותיקה לעצמאים בע"מ" מקבוצת מגדל, שהינה קבוצת הביטוח הגדולה בישראל הפועלת בתחומי הביטוח, החיסכון הפנסיוני, השקעות והשירותים הפיננסיים במסגרת תאגיד "מגדל אחזקות בטוח ופיננסים בע"מ". קבוצת מגדל, בעלת 75 שנות וותק וניסיון, מנהלת נכסים בהיקף של 134 מיליארד ₪. איתנותה הביטוחית והפיננסית, יחד עם מוצרי החיסכון שהיא מציעה, ממצבים את הקבוצה כאחת המובילות בישראל בפתרונות פנסיוניים, בהם מהווה הפנסיה מוצר עיקרי הכולל אפיקי חסכון וכיסויים ביטוחיים משלימים.

לקוחות קבוצת מגדל, במגזר הפרטי והעסקי, נהנים משירות מקצועי ואיכותי שמספקת הקבוצה, באמצעות 1,600 סוכנים ומנהלי הסדרים, הפועלים לצד 3,400 עובדי החברה. מגוון המוצרים שמציעה קבוצת מגדל בתחום החיסכון הפנסיוני , ובכלל זה יוזמה – קרן פנסיה לעצמאים, מעניקים ללקוחותיה פתרון מלא, בכל רמות והיקפי השכר

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y