קרנות פנסיה ותיקות

במשך שנים רבות נאבק משרד האוצר בהסתדרות העובדים בנושאי החיסכון הפנסיוני. בעקבות ניהול לא תקין וגרעונות אקטואריים בקרנות הפנסיה הוותיקות הוחלט בשנת 1995 לבצע רפורמה בענף קרנות הפנסיה ונסגרו כל קרנות הפנסיה הוותיקות להצטרפות חברים חדשים, ובהן גם שמונה קרנות פנסיה שנקלעו לקשיים כלכליים. בשנת 2003 החליטה המדינה להלאים את שמונה הקרנות הגרעוניות ומינתה להן מנהל מיוחד מטעמה. עמיתים הוא הגוף המנהל את שמונה קרנות הפנסיה של ההסתדרות שנקלעו לקשיים כלכליים והולאמו ובהן: מבטחים, קרן נתיב, מקפת, קרן הגמלאות המרכזית, קרן פועלי בניין, קרן פועלים חקלאיים, קרן הגמלאות של אגד וקופת הפנסיה לעובדי הדסה

משבר בקרנות הוותיקות

בשנות ה- 90 נקלעו למשבר מספר קרנות פנסיה ותיקות ובראשן קרן פועלי הבניין ועמדו בפני סכנה כי לא יוכלו לעמוד בהתחייבות לשלם פנסיה לגמלאים. הקרנות הוותיקות צברו גרעון אקטוארי ולכן במרץ 1995 החליטה הממשלה על רפורמה בענף לאחר שכינסה ועדה בראשותו של מנכ"ל משרד האוצר אהרון פוגל. הוועדה דנה בעיקר בשש הקרנות של ההסתדרות – מבטחים, מקפת, נתיב, קג"מ, חקלאים ובניין. עוד לפני צעד זה והרפורמה החדשה החלה הממשלה לפעול בנושא ואישרה את הקמתן של קרנות פנסיה מגובות באג"ח ממשלתי ובנויות על עיקרון איזון אישי. צעד זה היווה לחץ על ההסתדרות כדי להגיע להסכם עם האוצר ולהסדיר את נושא הפנסיה בישראל.

קרנות הפנסיה הוותיקות המאוזנות ממשיכות לפעול במתכונתן, אך בעקבות הרפורמה גם הן לא מצרפות עמיתים חדשים, והן מציעות תנאים יחסית משופרים לעומת קרנות הפנסיה החדשות כמו אי קיום תקרת הפקדה, וכיסויים ביטוחיים משופרים שנועדו להגן על המבוטח ובני משפחתו, אך לא ניתן לנייד כספים לקרן פנסיה אחרת או לאפיק חיסכון פנסיוני אחר.

התשתית לרפורמה

החלטת הממשלה קבעה כי כל קרנות הפנסיה הוותיקות יסגרו למצטרפים חדשים והקרנות יעברו תוכנית הבראה תוך פיקוח הדוק של משרד האוצר על הקרנות המסובסדות, הגבלת התפתחות השכר המבוטח של עמתי הקרנות כך שלא יעלה על 2% בשנה, העברת עובדים לקרנות פנסיה חדשות תקציביות, הקמת קרנות פנסיה חדשות ע"פ מנגנון המבטיח איזון אקטוארי ושמירה על זכויות עמיתי הקרנות הוותיקות. קרנות הפנסיה החדשות פעלו כחברות בנות לקרנות הוותיקות  שנהנו מתשתית מוכנה, כוח אדם מיומן וגישה ישירה למפעלים וארגונים שעובדיהם היו עמיתי הקרנות הוותיקות. האוצר היה מעוניין לפתח את ענף קרנות הפנסיה וליצור תחרות אך למעשה נוצרה ריכוזיות וקרנות הפנסיה החדשות של ההסתדרות הגיעו לנפח של 80% מהשוק ולמתחים ומלחמות למשך שנים ארוכות בין האוצר להסתדרות, למעשה, עד לסוף שנות ה- 90.

מינוי מנהל מיוחד

רק בשנת 2003 הצליח האוצר לכפות פתרון הולם לקרנות הפנסיה הוותיקות ובצעד חריף של ממשלת ישראל בשנת 2003 הצליחה הממשלה להלאים את קרנות הפנסיה הוותיקות באמצעות תיקון חוק הנקרא: "קרנות פנסיה ותיקות- מינוי מנהל מיוחד, תוכנית הבראה וסיוע ממשלתי". 

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y