חוק פנסיה חובה

בתחילת שנת 2008 נכנס לתוקפו חוק פנסיית חובה שמטרתו העיקרית היא לדאוג ולהסדיר את נושא הפנסיה למעל מיליון עובדים בישראל. החוק קובע כי על המעסיקים חובה להפריש כספים עבור העובדים ואין זו הטבה בלבד כפי שהיה נהוג עד אז. חוק פנסיה חובה הידוע גם בשם צו הרחבה לפנסיית חובה בישראל דאג לעל העובדים בישראל שעד החלת החוק לא הופרשו עבורם כספים לפנסיה. לפי חוק הפנסיה יועלו אחוזי ההפרשה של המעסיק והשכיר מדי שנה כאשר בשנת 2013 יעמדו סך ההפרשות לפנסיה על 15% כשחלק השכיר (המועסק) יעמדו על 5% בעוד המעסיק יפריש 10%.

תוחלת החיים עולה

נוכח תוחלת החיים העולה עלה נושא הסדרת הפנסיה לסדר היום הציבורי ועובדים רבים החלו להתעניין כיצד הם יכולים להסדיר נושא זה. הממשלה העלתה את הנושא לדיוניה ולקחה החלטה חשובה להסדיר את נושא הפנסיה ולדאוג לאזרחים כי יוכלו לצאת לפנסיה בכבוד תוך רווחה כלכלית וביטחון כלכלי בשנות הפרישה. תנאי הזכאות לפנסיה הם גיל מינמלי 21 לגבר ו- 20 לאישה והחוק משפיע רק על עובדים להם לא היה עדיין הסדר פנסיוני. ההסדר הפנסיוני החדש קובע כי תופרש קצבת פרישה לכל עובד וכיסויים למקרי נכות ומוות.

עיקרי חוק פנסיה חובה

כל שכיר זכאי לכך שהמעסיק יפריש עבורו כספים לפנסיה במידה והגיע לוותק של 6 חודשים במקום העבודה. עובד חדש המתחיל עבודה חדשה ולו יש כבר הסדר פנסיוני זכאי להפרשה לפנסיה מתחילת עבודתו אך המעביד יכול להתחיל להפריש רק שלושה חודשים אחרי התחלת עבודתו ויפריש רטרואקטיבית כספים מיום תחילת העבודה.

חוק פנסיית חובה משנת 2008 קובע לראשונה כי העובד יכול לקבוע לאן המעסיק יפריש כספים לפנסיה וכך עוברת האחריות לניהול ואחריות כל כספי הפנסיה לידי העובד. עובדים יכולים להשוות בין ביצועי קרנות הפנסיה השונות ולשנות מסלולים וקרנות בקלות כדי לדאוג לתשואה מקסימאלית ולהבטיח לעצמם קצבת פנסיה גבוהה בהגיעם לגיל הפרישה. במידה והעובד אינו מעדכן את המעסיק להיכן להפריש כספים לפנסיה זו חובתו של המעסיק לדאוג לביטוח פנסיוני ועליו לדאוג לעובד.

תקרת הפקדה

חוק פנסיית חובה מגדיר כיצד לחשב את אחוזי ההפרשה. אחוזי ההפרשה מועלים משנה לשנה ובשנת 2013 יעמדו אחוזי ההפרשה על 15% משכר העובד כאשר החלוקה היא שליש (5%) מהמשכורת ינוכו משכר העובד והמעסיק יוסיף שני שליש, כלומר 10% נוספים. השכר בגינו יש להפרשי כספים לפנסיה הוא השכר לתשלום פיצויי פיטורין ועד לתקרה בגובה השכר הממוצע במשק. ניתן להפריש כספים מעל התקרה הנקובה בחוק אך אז לא נהנה העובד מהטבות המס הנהוגות בהפרשות לאפיקי החיסכון הפנסיוניים.

הגברת המודעות

חוק פנסיית חובה גרם לכך כי שכירים רבים ייקחו אחריות על נושא הפנסיה וילמדו את הנושא לעומק. העובדים מודעים לזכויותיהם ומקדישים לכך מחשבה ובזכות העובדה שהעובדים בוחרים את אפיק החיסכון הפנסיוני הם דורשים מהחברות המנהלות להראות ביצועים חיוביים ולדאוג לכספם בזכות תשואה חיובית לאורך זמן תוך ניהול השקעות אחראי וללא סיכונים מיותרים.

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y