ביטוח דירה

עבור מרבית האנשים, הבית הוא הנכס היקר ביותר אותו ירכשו במהלך חייהם. קורת גג מעל לראש היא דבר אשר לו אנו נזקקים יותר מכל, ומשום כך, יש לבטח את קורת הגג אותה רכשנו בעמל כה רב על מנת להבטיח כי במידה ויקרה לביתנו דבר מה נהיה מסוגלים לעמוד בהוצאות שיקום הבית ותכולתו, שכן לא רק קירות הבית הופכים את הדירה לבית, אלא גם מכלול החפצים אשר בו: הבגדים, התכשיטים, פריטי האמנות, הרהיטים, המתנות ואפילו מכשירי החשמל.

ביטוח דירה – לא רק לבעלי בתים

על פי חוק, ביטוח דירה מוגן על ידי פוליסת ביטוח דירה סטנדרטית המוגדרת בחוק. פוליסת ביטוח דירה הסטנדרטית כוללת ביטוח תכולת דירה בלבד, ומשום כך יש לשים לב היטב ברכישת ביטחח מבנה דירה אשר הינו החלק המשלים את פוליסת ביטוח תכולת דירה לכדי ביטוח דירה כולל המכסה הן נזקים אשר נגרמו למבנה הדירה עצמה והן לתכולת הבית.

האדם אשר אחראי על הדירה והנזקים אשר נגרמים לה על פי חוק הוא האדם אשר גר בדירה, יהי זה בעל הדירה עצמו או אדם השוכר את הדירה מבעל הדירה. ניתן לנסח בחוזה השכירות סעיף אשר מפרט כי נזקים אשר יגרמו למבנה הדירה הם באחריותו של בעל הדירה, אולם במידה וסעיף כזה אינו קיים האחריות על מבנה הדירה הינו על שוכר הדירה.

במרבית המקרים, השכרת דירה אינה כוללת חפצים אשר נמצאים בדירה, כל כן ראוי כי שוכר הדירה יבטח את הדירה בפוליסת ביטוח מבנה לדירה, אלא אם כן הדירה אשר שכר הינה מרוהטת וכוללת ריהוט ואיבזור בשווי המצדיק רכישת פוליסת ביטוח דירה כולל לתכולת הדירה בנוסף על מבנה הדירה.

ביטוח דירה – כחלק מביטוח משכנתא או בנפרד

מרבית הבנקים למשכנתאות ידרשו מלווה הלוואת המשכנתא לרכוש פוליסת ביטוח מבנה לדירה. ביטוח מבנה לדירה אשר נרכש במסגרת ביטוח משנכתא מעניק את אותו סוג הכיסוי כפי אשר ינתן אף במסגרת ביטוח דירה כולל המכיל הן פוליסת ביטוח תכולת דירה והן פוליסת ביטוח מבנה לדירה. אמנם ניתן היה להניח כי הבנקים למשכנתאות, בהיותם גופים גדולים, יזכו בתנאים מועדפים לרכישת ביטוח מבנה לדירה אולם אין זה המצב.

הפרדת ביטוח מבנה לדירה אשר נרכש באמצעות ביטוח משכנתא כולל וביטוח תכולת דירה הנרכש באופן פרטי מחברת הביטוח כולל בחובו את הסיכון כי בקרות מקרה ביטוחי יאלץ המבוטח לשלם כפל דמי השתתפות – פעם עבור כל פוליסת ביטוח. איחוד ביטוח מבנה לדירה וביטוח תכולת דירה מקנה על פי רב למבוטח הנחות בעת רכישת ביטוח דירה כולל.

במידה וקיים הרצון לבטח את הדירה במסגרת ביטוח דירה כולל הן עבור המבנה והן עבור התכולה, יש להשיג את הסכמתו של הבנק. הסכמה זו ניתנת על פי רב ובלבד כי סכום הכיסוי במסגרת ביטוח מבנה לדירה מכסה את סכום יתרת הלוואת המשכנתא.

נושא נוסף אליו יש לשים לב בעת העברת ביטוח מבנה לדירה למסגרת ביטוח דירה כולל הינו כי החודש הראשון ינתן חינם, ללא תשלום דמי הביטוח, וזאת על מנת להבטיח כי ביטול ביטוח מבנה לדירה אשר נערך במסגרת ביטוח המשכנתא יבוטל ולא יווצר מצב בו נאלץ לשלם כפל ביטוחים.

 

לקבלת הצעת ביטוח דירה
מלא את הפרטים הבאים וקבל הצעה אטרקטיבית ללא כל התחייבות מצדך
*שם מלא
*טלפון
*דוא"ל
*סוג הנכס