ביטוח משכנתא

מחירי הנדל"ן בישראל מרקיעים ורכישת דירה עבור זוגות צעירים נידמת לא אחת כמשימה לא פשוטה כלל. לטובת כל הזוגות הצעירים אשר עדיין לא הספיקו לחסוך סכום כסף גדול דיו על מנת לרכוש דירה מכספם בלבד, מציעים הבנקים ללוות הלוואות משכנתא על סכומי כסף גדולים אשר מכסים אחוזים ניכרים ממחירי הדירות.

הלוואות משכנתא הינן הלוואות לתקופה ארוכה מאד של עשרות שנים, ובנקים למשכנתאות אשר מלווים הלוואות אלו מעוניינים להבטיח כי סכומי הלוואות אלו יוחזרו בסופו של דבר לבנק. על מנת להבטיח החזר לבנק, בנקים למשכנתאות מניחים כי אי החזר הלוואת המשכנתא נובע או מאי יכולתו של הלווה להשיב את ההלוואה או מאי רצונו של הלווה להשיב את ההלוואה. על מנת להבטיח את עצמם מפני מצבים של אי רצון החזר ההלוואה, דואג הבנק למשכנתאות למשכן את הדירה עד לגמר התשלום. משמעות מישכון זה היא כי במידה והלווה אינו משלם את דמי החזר הלוואת המשכנתא במועדם, זכאי בנק המשכנתאות לעקל את הדירה ולמוכרה על מנת להשיב לעצמו את כספי ההלוואה. על מנת להבטיח את עצמו מפני מצבים בהם הלווה לא יהיה ביכולתו להשיב את ההלוואה, הבנק דורש מהלווים כי ירכשו פוליסת ביטוח משכנתא.

ביטוח משכנתא  - מרכיבי ביטוח משכנתא

פוליסת ביטוח משכנתא אותה דורש בנק ההלוואות כי הלווה ירכוש מורכבת משלושה רכיבים שונים:

  • פוליסת ביטוח חיים במסגרת ביטוח משכנתא
  • פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה במסגרת ביטוח משכנתא
  • פוליסת ביטוח מבנה לדירה במסגרת ביטוח משכנתא

בפוליסת ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה, בנק למשכנתאות מוגדר כמוטב למקרה הביטוח. משמעות הדבר היא כי במידה ויקרה דבר מה ללווה אשר לא יאפשר לו להמשיך ולהחזיר את הלוואת המשכנתא, תוחזר ההלוואה אל הבנק על ידי חברת הביטוח במסגרת ביטוח משכנתא. ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה הנרכשים במסגרת ביטוח משכנתא אינם מיטיבים באופן ישיר עם המבוטח עצמו או משפחתו כיוון והכספים אותם חברת הביטוח משלמת עוברים ישירות אל בנק המשכנתאות, אולם, בני המשפחה במקרה של ביטוח חיים במסגרת ביטוח משכנתא, והלווה עצמו במקרה של ביטוח אבדן כושר עבודה במסגרת ביטוח משכנתא, נהנים בעקיפין מפוליסות ביטוח משכנתא אלו כיוון כי בקרות מקרה ביטוחי הלווה ובני משפחתו פטורים מהצורך להמשיך ולעמוד בתשלומי המשכנתא, והדירה עוברת לאלתר לרשותם ועל שמם.

המצב שונה בכל הנוגע לביטוח מבנה לדירה. ביטוח מבנה לדירה מבטח את הבנק כנגד הסיכון בו הלווה יפסיק את תשלומי המשכנתא ללא איבוד יכולת גופנית להשמיך ולהחזיר את הלוואת המשכנתא. במקרה זה תהיה באפשרות הבנק למשכנתאות האפשרות לעקל את הנכס ולמוכרו במכירה פומבית. על מנת להבטיח כי במקרה ודברים יגיעו לידי כך יהיה בידי הבנק נכס הראוי למכירה, שומר הבנק על ערכו של הנכס הממושכן – הדירה עצמה. כיוון שכך, אין זה מעניינו של הבנק לבטח את תכולת הדירה, אשר אינה ממושכנת במסגרת ביטוח משכנתא, אלא את מבנה הדירה בלבד.

בקרות מקרה ביטוחי כגון שריפה או שטפון אשר מחייב את חברת הביטוח בתשלום פיצוי עבור הנזק אשר נגרם על מנת לאפשר את שיפוץ הנכס והחזרתו למצבו הקודם, חברת הביטוח תשלם פעם אחד עבור הנזק אשר נגרם, גם אם ברשותו של המבוטח מספר פוליסות ביטוח שונות, ואפילו הן בחברות ביטוח שונות, גם אם אחת היא במסגרת ביטוח משכנתא ושניה היא במסגרת ביטוח כולל לדירה. במקרה זה, אין משמעות להחזקת פוליסת ביטוח מבנה לדירה נוספת כיוון ופוליסת ביטוח משכנתא  הקיימת מכסה, ולא ינתן פיצוי נוסף. ניתן לרכוש פוליסת ביטוח מבנה לדירה פרטית, בכפוף להסכמתו של בנק למשכנתאות, אשר איננה מאוגדת עם יתר כיסויי ביטוח משכנתא במקום רכיב זה במסגרת ביטוח משכנתא.

לקבלת הצעת ביטוח משכנתא

מלא את פרטיך ותוכל לקבל הצעת ביטוח משכנתא בהקדם וללא כל התחייבות מצידך
*שם מלא
*טלפון
*דוא"ל
*סכום המשכנתא
*שנים להחזר