בנק דקסיה

בנק דקסיה ישראל נוסד בשנת 1953 והוא מתמקד במתן אשראי בעיקר לסקטור הציבורי, הבנק משמש כצינור להעברת כספים ממשלת ישראל לרשויות המקומיות, בנק דקסיה מעניק בין השאר, אשראי לרשויות והוא נהנה מפער הריביות ומהעמלות, בנק דקסיה יכול לקזז מהכספים שהממשלה מעבירה לרשויות המקומיות בגין החובות שלהן אליו.

בשנת 1997 כאשר בנק דקסיה עבר תהליך הפרטה על ידי המדינה, קנה איש העסקים אבי רואימי את מניות הבנק והפך לבעל עניין יחד עם חברת דקסיה האירופאית. בשנת 2007 חתם משרד האוצר על המשך ההסכם להעברת כספים מהממשלה לרשויות המקומיות באמצעות הבנק, חתימת ההסכם ללא מכרז גרמה לביקורת ציבורית רבה. בתחילת שנת 2008 קבל בנק דקסיה אישור מבנק ישראל לפעול כתאגיד בנקאי מלא.

 

בנק דקסיה ישראל הוא חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב, לבנק יש מוניטין גדול של רווחיות עקבית במשך שנים רבות והוא מדורג על ידי חברת מעלות בדרוג הגבוה של ilAA. בנק דקסיה ישראל הוא הזרוע הפיננסית שתפקידה לסייע לרשויות מקומיות להשיג את היעדים שלהן בעיקר באמצעות תמיכה פיננסית רחבה.

 

בנק דקסיה ישראל מתמחה במתן מכלול של שירותים לסקטור המוניציפלי כגון: פתיחת מסגרות עו"ש, מתן אשראי לזמן קצר, מתן הלוואות לתקופה ארוכה וביצוע של פעולות בנקאיות בעבור לקוחותיו כמו מתן ערבויות, מחזור הלוואות, הערכת איתנות כלכלית, מימון פרוייקטים הקשורים לאיכות הסביבה ועוד.

 

בנק דקסיה מבצע הלוואות תקציביות הניתנות לרשויות המקומיות ולתאגידי מים וביוב מכספי המדינה, הבנק גם מעניק ייעוץ כלכלי לרשויות המקומיות הכולל בניית תוכניות כלכליות ותוכניות מימון אשר יעזרו לרשויות המקומיות לייצב את עצמן ואפילו להתחזק מבחינה כלכלית.

בנק דקסיה מעניק מימון ומגוון פתרונות פיננסיים גם לחברות ציבוריות ופרטיות לפרויקטים הקשורים לתחבורה, אנרגיה, איכות הסביבה, תקשורת, רשויות מקומיות, תאגידים ממשלתיים ותאגידי מים.

 

בנק דקסיה ישראל מקבל פקדונות בסכומים של מליון ₪ ומעלה בלבד ממוסדות ציבוריים, תאגידים עסקיים, משקיעים מוסדיים ועוד. הפקדונות של הבנק מניבים תשואה ריאלית גבוהה מהמקובל בתחום הבנקאות, פקדונות אלו מאופיינים בגמישות גבוהה המותאמת לסכום ההשקעה ולתקופת ההשקעה.

סוגי הפקדונות הקיימים בבנק דקסיה הם: פיקדון בריבית קבועה ללקוחות שמאמינים שהריבית תרד והם רוצים להפקיד את כספם לתקופה קצר. פיקדון בריבית משתנה, ללקוחות שחושבים שהרבית תעלה בקרוב ולכן הפיקדון מבוסס על ריבית פריים הגוררת אחריה שינוי מיידי בריבית של הפקדון. פקדון צמוד לטווח ארוך, ללקוחות שרוצים להשקיע כספים בריבית שצמודה למדד המחירים לצרכן. פיקדון רנטה חודשית, בעבור לקוחות המעונינים בהכנסה שוטפת קבועה לאורך זמן, הפיקדון צמוד למדד המחירים לצרכן והוא בעל ריבית אטרקטיבית במיוחד.

 

בנק דקסיה מפרסם באתר שלו פירוט של העמלות שהוא לוקח בעבור ביצוע פעולות שונות בחשבון כגון: דמי ניהול קבועים, העברה או הפקדה לחשבון לקוח אחר, העברה בזמן אמת במערכת זה"ב, הפקדת שיק דחוי, ביטול חיוב בודד, מכירת שיק בנקאי, שאילתות מודפסות ועוד.

 

בנק דקסיה מאפשר ללקוחותיו לקבל ציטוט ריבית ספציפי המתאים לנתונים ולצרכים של הלקוח, באתר הבנק ניתן להכניס את פרטי הפקדון הנדרש ותקופת ההשקעה ולקבל במייל חוזר את ציטוט הריבית האטרקטיבי ביותר.

 

כמו כן, המשקיעים במניה של בנק יכולים, באתר של בנק דקסיה ישראל, לקרוא דוחות כספיים מהשנה הנוכחית, פירוט הדוחות כולל דוחות רבעוניים ודוחות שנתיים, ניתן גם לקבל דו"ח ספציפי לפי מאפייני חתך מבוקשים.

לקבלת הלוואה
מלא את פרטיך וקבל הצעת הלוואה בהקדם, ללא כל התחיבות מצדך
*שם מלא
*ת.ז.
*טלפון
*דוא"ל
*סוג ההלוואה

*גובה ההלוואה