הלוואות אקספרס

הלוואות אקספרס או הלוואות מיידיות הן הלוואות עד לגובה של 30,000 ש"ח על פי רב, כאשר הלוואות אלו ניתנות ללא בדיקה מעמיקה של הלווה, היסטוריית התשלומים או הנכסים אשר ברשותו וללא החתמת ערבים על ההלוואה. בהלוואות סטנדרטיות אשר אינן הלוואות אקספרס, בעת הגשת בקשה לקבלת הלוואה, בודק הגוף המלווה היטב את יכולתו של הלווה להחזיר את ההלוואה אשר לקח. תהליך בדיקת יכולת ההחזר של הלווה הינו תהליך ממושך, דבר אשר גורר עיכובים בקבלת ההלוואה. לעתים, הצורך בקבלת סכומי כסף הינו מיידי, לשם כך נועדו הלוואות אקספרס.

הלוואות אקספרס משמשות לכיסוי המינוס בבנק, או להוצאה לא צפויה פתאומית. לעתים חודשים מסוימים בהם אנו נתקלים בהוצאות לא צפויות מביאים אותנו לכדי מינוס בבנק. מאז חקיקתו  של החוק אשר אינו מאפשר אישור אוטומטי של אוברדראפט על ידי הבנק, חודשים אשר כאלו מהווים בעיה, וקיים צורך אמיתי בהלוואות אקספרס במטרה לכסות מינוס זה. הלוואות מיידיות אף יאפשרו כיסוי האוברדראפט בריבית נוחה מזו אשר נשלם עבור האוברדראפט.

הלוואות אקספרס – מי הם הגופים המלווים?

ניתן לקבל הלוואות אקספרס או הלוואות מיידיות משלושה מקורות שונים אשר מלווים הלוואות אקספרס כאלו:

  • הלוואות אקספרס באמצעות הבנקים
  • הלוואות אקספרס באמצעות כרטיסי האשראי

 • הלוואות אקספרס חוץ בנקאיות

הריבית על הלוואות האקספרס

הריבית על הלוואות אקספרס מוגדרת כריבית פריים ותוספת אחוז מעל לפריים. הפריים הוא אחוז הריבית הנלקחת על ידי בנק ישראל פלוס 1.5%. ככל ותוספת הריבית לפריים נמוכה יותר כך הריבית אשר תשלמו על ההלוואה נמוכה יותר. נאמר והריבית אותה לוקח בנק ישראל היא בגובה 4.5%, פריים מוגדר להיות 6%, 1% מעל לפריים משמעותו בפועל ריבית שנתית בת 7%. הפריים הינו אחוז הנקבע מעת לעת על ידי בנק ישראל.

הלוואות אקספרס באמצעות הבנקים

הבנקים מעניקים הלוואות אקספרס בשני מצבים:

 • כאשר הלווה מקבל משכורת אשר נכנסת לבנק – במקרה זה ניתן לקבל את ההלוואה אף דרך האינטרנט או הטלפון
 • בסניף בו מתנהל חשבון העו"ש של הלווה ובתנאי כי הוא בעל פיקדונות, חסכונות וכו' בבנק.

על פי רב הריבית הנגבית בהלוואות אקספרס באמצעות הבנקים היא של פריים +  5%.

הלוואות אקספרס באמצעות חברות האשראי

קיימות מספר דרכים לקבל הלוואות אקספרס מחברות האשראי:

 • גילגול הוצאות לחודש הבא בכרטיסי אשראי אשר מאפשרים דחיית תשלומים עבור רכישות מחודש לחודש
 • העברת סכום כסף מחברת האשראי לבנק
 • רכישה בתשלומים

חברות האשראי אינן יכולות לקבל מידע פיננסי על הלווה דרך הבנק. כאשר חברת אשראי באה לבדוק את יכולת ההחזר של הלווה היא עושה זאת באמצעות מודל המבוסס על מדדים סטטיסטים שונים:

 • משך הזמן אשר כרטיס האשראי הינו ברשות הלווה
 • סוג כרטיס האשראי אשר ברשות הלווה
 • גובה הרכישות החודשיות המתבצעות באמצעות כרטיסי האשראי
 • היסטוריית תשלומים לחברת האשראי ובכלל זה הכחשות רכישות.

ככל אשר היסטוריית השימוש בכרטיס האשראי של הלווה הפוטנציאלי נראית חסרת נורות אדומות, הינה מתמשכת ויוקרתית, כך גובה ההלוואה ותנאיה יהיו טובים יותר.

ניתן למשוך הלוואות אקספרס בכרטיס אשראי עד לגובה של 30,000 ש"ח לפריסה של עד 36 תשלומים.

גלגול הוצאות גם הוא סוג של הלוואות מיידיות אשר חברות האשראי מאפשרות. כרטיסי אשראי מסוימים מאפשרים דחיית התשלום עבור רכישות אשר בוצעו בחודש חודשיים. במידה וניתן לחזות כי יתפתח אוברדראפט עקב הוצאות מיוחדות (כדוגמה חודש בו ביצענו קניות גדולות מרוכזות לחג, לארועים כגון לידה, בר מצווה או חתונה, או עקב טיול), גלגול התשלומים מאפשר לפרוס את הנזק. גלגול תשלומים מהווה פתרון לסכומי כסף קטנים יחסית ולפריסה קצרה של חודש חודשיים. יתרונותיו הן בריביות הנמוכות אשר משלמים עבור הלוואה מעין זו.

גובה הריבית בהלוואות אקספרס מחברות האשראי משתנה בהתאם לסוג ההלוואה (הלוואה מגולגלת, הלוואות מיידיות לחשבון הבנק או תשלום בקרדיט). בנוסף, הריבית משתנה אף בהתאם לרמת הסיכון אותו נוטלת על עצמה חברת האשראי במתן ההלוואה. לגלגול הוצאות הריבית היא על פי רב זהה לריבית הבנק על הלוואות אקספרס: פריים + 5%, להלוואות אקספרס לחשבון הבנק הרבית משתנה על פי הסיכון ויכולה לנוד בין פריים + 1.5% ועד פריים +9%.

הלוואות אקספרס באמצעות גופים חוץ בנקאיים

גופים חוץ בנקאיים פרטיים, אשר נקראים גם השוק האפור מעניקים אף הם הלוואות אקספרס. קיימים גופים בשוק האפור אשר מעניקים הלוואות אקספרס באופן חוקי וברישיון. באמצעות גופים אלו ניתן להשיג הלוואות מיידיות גם על סכומי כסף גבוהים יותר, ואף מעל ל-50,000 ש"ח.

לקבלת הלוואה
מלא את פרטיך וקבל הצעת הלוואה בהקדם, ללא כל התחיבות מצדך
*שם מלא
*טלפון
*סוג ההלוואה

*גובה ההלוואה
*גיל
*כרטיס אשראי
*בעל חשבון בנק
*הגבלים ואכ"מ
*עובד