הלוואות שוק אפור

אנשים הנמצאים במצוקה כלכלית פונים לעתים, בלית ברירה, לקבלת הלוואות שוק אפור. מצבי חוסר ברירה אשר אינם מחייבים מציאת ערבים להלוואה, מצבים בהם הלווים אינם נדרשים לעבור בדיקה מקיפה של היסטוריית תשלומים, ואשר ניתנות באופן מיידי נשמעות כאופציה קורצת, אולם המציאות מוכיחה כי על דברים הנקנים בזול (לכאורע), לעתים משלמים ביוקר, והוא הדין גם לגבי הלוואות שוק אפור.

הלוואות שוק אפור – השוק האפור והגורמים העומדים מאחוריו

הלוואות שוק אפור הן הלוואות פרטיות הממומנות על ידי גורמים פיננסים שונים, מהם גורמים חוקיים ומהם, לעתים, גורמי עולם הפשע. החוזה התקף בהלוואות מסוג זה הינו החוזה הנחתם בין הלווה למלווה, מאחר ומדובר בהלוואות פרטיות.

בעבר, הלוואות שוק אפור היוו שוק פרוץ אשר כל אחד עשה בו כרצונו. בשנת 1993 נעשו ניסיונות לקבוע תחוקתית מספר הגבלים והסדרים אשר יכולו על הלוואות שוק אפור ויסדירו את אופן פעילותו. מטרת ניסיונות אלו הייתה להשתלט על מגמה הולכת וגדלה בקרב אוכלוסייה אשר נזקקה באופן ממשי להלוואות מיידיות מסוג אשר היה בידי השוק האפור להציע ואשר לא ניתן עבורן מענה על ידי גופים אחרים כגון הבנקים. כיום קיימות מספר מגבלות הקבועות בחוק הנוגעות לגובה הריבית המותרת וחובת גילוי נאות של פרטי החוזה ההלוואה, אולם, למרות ההגבלות, חלקם הגדול של החוזים הנחתמים במסגרת מתן הלוואות שוק אפור אינן עומדות בהגבלות אלו.

הלוואות השור האפור – תיקוף יכולת הלווה להחזר ההלוואה

הלוואות השוק האפור ניתנות ללא בדיקה מקיפה של הלווה ואינן מחייבות את הלווה בערבים, וזאת בניגוד למקובל במוסדות ממוסדים אחרים אשר מעניקים הלוואות. קיימות מספר שיטות תיקוף ליכולת הלווה להחזיר הלוואות שוק אפור:

  • בדיקת קיום כרטיסי אשראי בתוקף
  • בדיקת חשבונות הבנק ווידוא כי החשבון אינו משועבד ולא ניתנו על ידי הלווה צ'קים אשר חזרו. בדיקה זו נערכת למספר חודשים אחרונים בטרם בקשת ההלוואה.
  • בדיקת תלוש המשכורת
  • משכון נכס שערכו גבוה מסכום ההלוואה, כגון בית או רכב.

גובה הלוואות שוק אפור

חברות שונות המעניקות הלוואות שוק אפור נוקטות בגישות שונות לקביעת גובה ההלוואה אשר הן מעניקות. גובה הלוואות שוק אפור יכול להיות פונקציה של הפרמטרים הבאים, אחד או יותר מהם:

  • הגבלת סכום הלוואות שוק אפור עד לסכום קבוע כלשהו המשתנה בין חברה לחברה
  • הגבלת סכום מינימום ללקיחת הלוואות שוק אפור, על פי רב מדובר ב- 50,000 ש"ח ומעלה.
  • הגבלת גובה ההלוואה על פי שוויו של הנכס המשועבד לטובת ההלוואה. לרב, ערכו של הנכס יהיה גבוה מגובה ההלוואה אשר ניתנה ב-40% עד 60%.
  • הגבלת גובה ההלוואה כפונקציית מכפלה על גובה משכורתו של הלווה

הלוואות שוק אפור ניתנות על פי רב בצ'ק או במזומן, באופן מיידי.

ריביות הלוואות שוק אפור

החקיקה אשר נערכה בשנת 1993 דורשת מחברות אשר מעניקות הלוואות שוק אפור גילוי נאות של גובה הריבית אשר המלווים מתעתדים לגבות מהלווים, אולם גילוי שכזה נדיר למצוא בפועל בקרב חברות הפועלות למתן הלוואות שוק אפור. המצב הנפוץ הוא מצב בו גובה הריביות בהלוואות שוק אפור הינו מידע אשר נמסר ללווה בטרך החתימה על חוזה ההלוואה באופן מטושטש ומתחמק. לעתים קרובות נתקל באמירות אשר מתחמקות מלתת מענה של ממש לגבי גובה הריבית השנתית כגון "לא ניתן לקבוע את גובה הריבית לפני מתן ההלוואה". במקרים אחרים, מידע לגבי גובה הריבית נמסר בצורה מטעה, כאשר הריבית הנגבית נמסרת ללווה הפוטנציאלי במונחים של ריבית חודשית ולא ריבית שנתית כמקובל. משמעות פעולה זו גובלת בהטעייה כיוון וריבית חודשית העומדת על 6% מהווה למעשה ריבית שנתית של כ- 101%, ריבית הגבוהה בהרבה מזו המקובלת במוסדות בנקאיים או מוסדות פיננסים אחרים אשר עוסקים במתן הלוואות.

הריביות הנפוצות בהלוואות שוק אפור נעות בין 60%-170% ריבית שנתית.

על מנת לסבר את האוזן, ריבית שנתית בת 150%, משמעה היא כי על הלוואה לשנה בגובה 10,000 ש"ח, ההחזר על הריבית לבדה יהיה 15,000 ש"ח ובסה"כ 25,000 ש"ח.

כיוון והלוואות שוק אפור הינן הלוואות פרטיות, גם תנאי גובה הריבית המקסימאלית המותרת על פי חוק מוסדרים בחקיקה. על פי החקיקה הזו, הלוואות אשר גובהן הינו עד 25,000 ש"ח, הריבית המקסימלית המותרת בהן היא פי שתיים מהריבית הממוצעת בשוק, או כ-18%-19% שנתית, ריבית אשר אינה נשמרת על ידי רבות מהחברות הפועלות למתן הלוואות שוק אפור.

המצב לגבי הלוואות בגובה העולה על 25,000 ש"ח הינו בכי רע כיוון ואלו אף אינן מוגנות על ידי החוק וזכותו של המלווה לקחת ריבית כרצונו, ובלבד שיידע את הלווה.

הלוואות שוק אפור – אמצעי אכיפה

חברות העוסקות במתן הלוואות שוק אפור ידועות בשימושן באמצעי אכיפה מחמירים. המשמעות העומדת מאחורי הביטוי "אמצעי אכיפה מחמירים" משתנה בין חברה לחברה, לעתים מדובר  במגוון אמצעיים המותרים על פי חוק כגון תביעות או מימוש הנכס הממושכן באפשרות הראשונה הניתנת, ולעתים אמצעים אלו כוללים אף אמצעים אלימים. קיימות חברות רבות הפועלות למתן הלוואות שוק אפור והן שונות זו מזו באופן ניכר. אמצעי האכיפה של החברות הללו הינן פונקציה של כל חברה וחברה ומהוות גורם אותו יש לקחת בחשבון לפני לקיחת הלוואה מחברות המעניקות הלוואות שוק אפור.

לקבלת הלוואה
מלא את פרטיך וקבל הצעת הלוואה בהקדם, ללא כל התחיבות מצדך
*שם מלא
*טלפון
*סוג ההלוואה

*גובה ההלוואה
*גיל
*כרטיס אשראי
*בעל חשבון בנק
*הגבלים ואכ"מ
*עובד